فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

گزارش شش گونه از نماتدهای dorylaimid از جنگل¬های ارسباران

حبیبه جباری, غلامرضا نیکنام, امین فلاحی, ابراهیم زاهدی اصل, مصطفی نیکدل
بازدید: 11
بازدید: 17

اثرات عمق دفن غده و نوع بافت خاک بر صفات بیولوژیکی اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)

فرامرز رفیعی سربیژن نسب, حمیدرضا محمددوست چمن آباد, احمد آئین, محمد تقی آل ابراهیم, علی اصغری
بازدید: 36