فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

آنالیز بیان تعدادی از ژن‌های دفاعی در ژنوتیپ حساس و متحمل ذرت در پاسخ به آلودگی ویروس موزاییک کوتولگی ذرت

فروه سادات مصطفوی نیشابوری, سید کاظم صباغ, احد یامچی, سعید نصر الله نژاد, ناصر پنجه که
بازدید: 49

تعيين زمان مناسب استفاده از قارچ¬کش¬ها جهت مهار بيماري لکه خرمايي گندم بر اساس مراحل رشدي گياه

مصطفی عابدی تیزکی, کوروش رضاپور, محمد علی اقاجانی, فرداد اسدی, سیاوش سلیمیان
بازدید: 54

تأثیر اسید جیبرلیک، پس‌رسی و حذف پوشینه بر جوانه‌زنی بذر علف پشمکی ژاپنی (Bromus japonicus Thunb.)

منصور سارانی, علی قنبری, محمد گلوی, ابراهیم ایزدی دربندی, محمد علی باغستانی میبدی
بازدید: 29

تغییرات فلور و تنوع گونه¬ای جوامع علف¬های¬هرز مزارع گندم (Triticum aestivum) استان گلستان پس از یک دهه

معصومه یونس آبادی, مهدی مین باشی, لیلا حبیبیان, علیرضا ساوری نژاد, عبدالعزیز حقیقی
بازدید: 28

تأثیر تراکم کاشت شاهدانه (Cannabis sativa L.) بر دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز

جمشید سامانی‌پور, سهراب محمودی, علی رضا صمد زاده, حسین حمامی
بازدید: 38