دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 253 صفحه 191-198 PDF

شناسایی فون نماتدهای تاکستان‌های جنوب آذربایجان غربی و تعیین گونه‌های انگل غالب

ابراهیم مهاجری; ناصر پنجه که; مرتضی قربانی; نبی خضری نژاد
تعداد مشاهده : 320 صفحه 199-212 PDF
تعداد مشاهده : 109 صفحه 213-222 PDF

زیست شناسی شپشک Maconellicoccus hirsutus روی ختمی¬چینی در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی استان خوزستان

مریم سادات علی زاده; مهدی اسفندیاری; محمد سعید مصدق; منصور مشایخی
تعداد مشاهده : 141 صفحه 232-241 PDF

بررسی تأثیر قارچ¬کش سولفور SC 80% و پنکونازول EW 20% بر روی بیماری سفیدک پودری و صفات کمی و کیفی انگور

حسین کربلائی خیاوی; محمد حاجیان شهری; کاووس کشاورز; حسین خباز جلفایی; اسفندیار ظهور; محمد بازوبندی
تعداد مشاهده : 421 صفحه 242-249 PDF

مقاومت هشت گونه نهال جنگل‌کاری شده نسبت به موریانه زیر زمینی Microcerotermes gabrielis Weidner

عزیز شیخی گرجان; مجتبی محمدیزاده; محمد رضا نعمتیان; فریبرز زرانی
تعداد مشاهده : 179 صفحه 250-256 PDF

مطالعه برخی ویژگی‌های اکولوژیک بر جوانه‌زنی و رشد کنگر ابلق (Silybum marianum (L.) Gaertn)

احسان اله زیدعلی; روح اله مرادی; عبدالرضا احمدی; مجتبی حسینی
تعداد مشاهده : 186 صفحه 257-266 PDF

ارزیابی آزمون LAMP با خصوصیت رنگ‌سنجی جهت ردیابی چشمی Ralstonia solanacearum در محموله‌های سیب‌زمینی ایستگاههای قرنطینه‌ای ایران

امه هانی نبوی چاشمی; ساره بقائی راوری; ماهرخ فلاحتی رستگار; کبری مسلم خانی; وحید جهانبخش مشهدی
تعداد مشاهده : 265 صفحه 277-283 PDF
تعداد مشاهده : 203 صفحه 296-311 PDF

پیش¬بینی رویش مهم‌ترین گونه‌های علف هرز مزرعه سویا (Glycine max L.) تحت عملیات مختلف مدیریتی

رحمان خاکزاد; محمد تقی آل ابراهیم; احمد توبه; مصطفی اویسی; رضا ولی اله پور
تعداد مشاهده : 150 صفحه 322-336 PDF
تعداد مشاهده : 182 صفحه 352-355 PDF
تعداد مشاهده : 142 صفحه 356-361 PDF