فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

شناسایی فون نماتدهای تاکستان‌های جنوب آذربایجان غربی و تعیین گونه‌های انگل غالب

ابراهیم مهاجری, ناصر پنجه که, مرتضی قربانی, نبی خضری نژاد
بازدید: 49

زیست شناسی شپشک Maconellicoccus hirsutus روی ختمی¬چینی در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی استان خوزستان

مریم سادات علی زاده, مهدی اسفندیاری, محمد سعید مصدق, منصور مشایخی
بازدید: 49

بررسی تأثیر قارچ¬کش سولفور SC 80% و پنکونازول EW 20% بر روی بیماری سفیدک پودری و صفات کمی و کیفی انگور

حسین کربلائی خیاوی, محمد حاجیان شهری, کاووس کشاورز, حسین خباز جلفایی, اسفندیار ظهور, محمد بازوبندی
بازدید: 1425

مقاومت هشت گونه نهال جنگل‌کاری شده نسبت به موریانه زیر زمینی Microcerotermes gabrielis Weidner

عزیز شیخی گرجان, مجتبی محمدیزاده, محمد رضا نعمتیان, فریبرز زرانی
بازدید: 19

مطالعه برخی ویژگی‌های اکولوژیک بر جوانه‌زنی و رشد کنگر ابلق (Silybum marianum (L.) Gaertn)

احسان اله زیدعلی, روح اله مرادی, عبدالرضا احمدی, مجتبی حسینی
بازدید: 65

ارزیابی آزمون LAMP با خصوصیت رنگ‌سنجی جهت ردیابی چشمی Ralstonia solanacearum در محموله‌های سیب‌زمینی ایستگاههای قرنطینه‌ای ایران

امه هانی نبوی چاشمی, ساره بقائی راوری, ماهرخ فلاحتی رستگار, کبری مسلم خانی, وحید جهانبخش مشهدی
بازدید: 27

پیش¬بینی رویش مهم‌ترین گونه‌های علف هرز مزرعه سویا (Glycine max L.) تحت عملیات مختلف مدیریتی

رحمان خاکزاد, محمد تقی آل ابراهیم, احمد توبه, مصطفی اویسی, رضا ولی اله پور
بازدید: 35
بازدید: 51