فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

زیست شناسی شپشک Maconellicoccus hirsutus روی ختمی¬چینی در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی استان خوزستان

مریم سادات علی زاده; مهدی اسفندیاری; محمد سعید مصدق; منصور مشایخی

بررسی تأثیر قارچ¬کش سولفور SC 80% و پنکونازول EW 20% بر روی بیماری سفیدک پودری و صفات کمی و کیفی انگور

حسین کربلائی خیاوی; محمد حاجیان شهری; کاووس کشاورز; حسین خباز جلفایی; اسفندیار ظهور; محمد بازوبندی

مقاومت هشت گونه نهال جنگل‌کاری شده نسبت به موریانه زیر زمینی Microcerotermes gabrielis Weidner

عزیز شیخی گرجان; مجتبی محمدیزاده; محمد رضا نعمتیان; فریبرز زرانی

مطالعه برخی ویژگی‌های اکولوژیک بر جوانه‌زنی و رشد کنگر ابلق (Silybum marianum (L.) Gaertn)

احسان اله زیدعلی; روح اله مرادی; عبدالرضا احمدی; مجتبی حسینی

ارزیابی آزمون LAMP با خصوصیت رنگ‌سنجی جهت ردیابی چشمی Ralstonia solanacearum در محموله‌های سیب‌زمینی ایستگاههای قرنطینه‌ای ایران

امه هانی نبوی چاشمی; ساره بقائی راوری; ماهرخ فلاحتی رستگار; کبری مسلم خانی; وحید جهانبخش مشهدی

پیش¬بینی رویش مهم‌ترین گونه‌های علف هرز مزرعه سویا (Glycine max L.) تحت عملیات مختلف مدیریتی

رحمان خاکزاد; محمد تقی آل ابراهیم; احمد توبه; مصطفی اویسی; رضا ولی اله پور