نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • تعیین پاتوتیپ های بیماری زا maculans Leptosphaeriaعامل شانکر ساقه کلزا در شمال ایران 
  زهرا وکیلی زارج ; کامران رهنما ; سعید نصراله نژاد ; احد یامچی خ
  بازدید: 25
  پی‏جویی مقاومت علف‏های هرز به علف‏کش‏های بازدارنده‏ی استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase)، استولاکتات سینتاز (ALS) و اکسین مصنوعی در مزارع گندم شهرستان شوشتر 
  الهام الهی فرد ; ابوالفضل درخشان ; حشمت اله زرین جوب خ
  بازدید: 27
  ارزیابی مکانیسم مقاومت چهار ژنوتیپ کلزا نسبت به شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.)‌ 
  سید حیدر موسوی انزابی
  بازدید: 21
  ارزیابی آزمون LAMP با خصوصیت رنگ سنجی جهت ردیابی چشمی Ralstonia solanacearum در محموله های سیب زمینی ایستگاههای قرنطینه ای ایران 
  امه هانی نبوی چاشمی ; ساره بقائی راوری ; ماهرخ فلاحتی رستگار ; کبری مسلم خانی ; وحید جهانبخش مشهدی
  بازدید: 13
  واکنش تابعی کفشدوزک شش لکه ای زیگزاگی، Menochilus sexmaculatus (Fabricius) با تغذیه از شته سبز انار،Aphis punicae Pass. 
  محمد امین سمیع ; سعیدالسادات فاطمی
  بازدید: 0
  تنوع و یکنواختی علف های هرز در مزرعه ذرت علوفه ای در نظام‏های مختلف خاک‏ورزی 
  محمد حسن رنجبر ; جاوید قرخلو ; افشین سلطانی
  بازدید: 0
  شناسایی فون نماتدهای تاکستان های جنوب آذربایجان غربی و تعیین گونه های انگل غالب 
  ابراهیم مهاجری ; ناصر پنجه که ; مرتضی قربانی ; نبی خضری نژاد
  بازدید: 0
  ارزیابی اثر مویان های کاتیونی و غیر یونی بر کارایی علف کش های بازدارنده استولاکتات سینتتاز در کنترل یولاف وحشی 
  حسین حمامی ; رضا قربانی ; اکبر علی وردی
  بازدید: 0
  مطالعه خسارت ارقام مختلف کلزا در شرایط آلودگی مزرعه ای به شته مومی کلم Brevicoryne brassicae در شهرکرد 
  زریر سعیدی ; فرنوش نوری زاده ; حمید قاجاریه
  بازدید: 0
  بهبود کارایی ایمازتاپیر در کنترل تاتوره با کاربرد مواد افزودنی طبیعی 
  ابراهیم ایزدی دربندی ; اکبر علی وردی
  بازدید: 2
  زیست شناسی شپشک آردآلود صورتی Maconellicoccus hirsutus (Green) روی ختمی چینی در استان خوزستان 
  مهدی اسفندیاری ; محمد سعید مصدق ; مریم سادات علی زاده ; منصور مشایخی
  بازدید: 0
  بررسی تاثیر قارچ کش سولفور SC۸۰% و پنکونازول EW۲۰% بر روی بیماری سفیدک پودری و صفات کمی و کیفی انگور 
  حسین کربلائی خیاوی ; محمد حاجیان شهری ; کاووس کشاورز ; حسین خباز جلفایی ; اسفندیار ظهور ; محمد بازوبندی
  بازدید: 0
  مقاومت هشت گونه گیاهی جنگل کاری شده نسبت به موریانه زیر زمینی Microcerotermes gabrielis (Weidner) 
  عزیز شیخی گرجان ; مجتبی محمدیزاده ; محمد رضا نعمتیان ; فریبرز زرانی
  بازدید: 0
  مطالعه برخی ویژگی‏های اکولوژیک جوانه زنی کنگر شیردار (Silybum marianum) 
  روح اله مرادی ; احسان اله زیدعلی ; عبدالرضا احمدی ; مجتبی حسینی
  بازدید: 2
  مقاومت عرضی منفی در توده‌های علف‌هرز درنه (Echinochloa colona (L.) Link) مقاوم به آترازین در مزارع نیشکر (L. Saccharum officinarum) 
  الهام الهی فرد ; نرگس شمشیرگرزاده ; علیرضا ابدالی مشهدی ; محمدرضا مرادی تلاوت
  بازدید: 1
  ارزیابی آنتاگونیستی برخی جدایه های قارچی روی نماتد سیست طلایی سیب زمینی (Globodera rostochiensis) در شرایط آزمایشگاه و گلخانه در استان همدان 
  خدیجه عباسی ; دوستمراد ظفری
  بازدید: 1
  پیش بینی رویش مهم ترین گونه های علف هرز یک ساله مزرعه سویا تحت عملیات مختلف مدیریتی 
  رحمان خاکزاد ; محمد تقی آل ابراهیم ; احمد توبه ; مصطفی اویسی ; رضا ولی اله پور
  بازدید: 1
  بررسی کارایی رهاسازی تلقیحی کفشدوزک Stethorus gilvifrons Mulsan (Coleoptera: Coccinellidae) برای کنترل بیولوژیک حمایتی کنه تارتن خرما Oligonychus afrasiaticus McGregor (Prostigmata: Tetranychidae) 
  مسعود لطیفیان ; غلامرضا کجباف والا
  بازدید: 0