نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • بررسی اثر کاربرد روغن‌های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف‌کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی(Avena ludoviciana L.) 
  حسین حمامی ; محمد حسن راشد محصل ; مهدی پارسا ; محمد بنایان اول ; اسکندر زند د-ه
  بازدید: 105
  تاثیر رژیم های مختلف غذایی بر شاخص های جمعیتی کفشدوزک شکارگر Oenopia conglobata 
  هادی زهدی ; رضا حسینی ; احد صحراگرد ; امیر حسین محمدی خ-ه
  بازدید: 50
  استخراج و شناسایی متابولیت های ثانویه(Trichoderma atroviridae(۶۰۲۲ و بررسی اثرات ضدقارچی آنها 
  مائده شهیری طبرستانی ; کامران رهنما ; محسن جهانشاهی ; سعید نصرالله نژاد ; محمدحسین فاطمی خ
  بازدید: 36
  بررسی تنوع ژنتیکی Wilsonomyces carpophilus عامل لکه غربالی هسته داران در استان خراسان رضوی با استفاده از نشانگر rep-PCR 
  رضا برازنده آق کاریز ; ناصر پنجه که ; محمد حاجیان شهری ; محمود بهزادی خ
  بازدید: 21
  تاثیر طول دوره تداخل علف های هرز بر صفات زراعی و عملکردی سه رقم گلرنگ 
  سید غلامرضا موسوی خ
  بازدید: 46
  بررسی اثرات کشندگی امواج مایکروویو روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae) 
  شهربانو صبوری ; غلامحسین مروج ; حسین صادقی نامقی ; محبت محبی د-ه
  بازدید: 14
  بررسی تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات رشدی علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) 
  نصرت اله کریمی آرپناهی ; سید وحید اسلامی ; رحمت اله دهقان خلیلی خ
  بازدید: 21
  ارزیابی کارآیی دو سم در کنترل بیماری لکه آجری روی دو رقم بادام در حاشیه زاینده رود 
  ناصر امانی فر خ
  بازدید: 48
  تاثیرامواج اولتراسونیک و پرایمینگ بذر بر سبزشدن بذر و رشد لوبیا چشم بلبلی (L. Vigna sinensis) در شرایط کاربرد علف کش تریفلورالین 
  عباس نصیری دهسرخی ; حسن مکاریان ; منوچهر قلی پور ; حمید عباسدخت خ
  بازدید: 55
  تعیین تعداد نسل و تغییرات جمعیت بالغین خوشه‌خوار انگور (Lep.: Tortricidae) Lobesia botrana با استفاده از تله‌ی فرمونی در سی‌سخت 
  الهام کرمی ; حجت اله محمدی ; مصطفی حقانی خ
  بازدید: 12
  بهینه‌سازی کارایی برخی علف‌کش‌های پس‌رویشی چغندر‌قند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله‌ای علف‌کش 
  عبدالله در‍‍پور سرخ سرایی ; مهدی راستگو ; ابراهیم ایزدی دربندی ; کمال حاج محمدنیا قالیباف د
  بازدید: 21
  سمیت تنفسی اسانس گیاهی زیره سیاه (Carum carvi) روی شب پره مینوز برگ گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae) 
  سمیرا گودرزوند چگینی ; حبیب عباسی پور ; جابر کریمی ; علیرضا عسکریان زاده خ
  بازدید: 21
  اثر روشهای مدیریت تلفیقی علف هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در کرمانشاه 
  روح اله امینی ; هادی عبدی ; عادل دباغ محمدی نسب خ
  بازدید: 18
  کاربرد اکسی‌تتراسایکلین، آمیکاسین و اریترومایسین در کنترل رشد مسیلیومی و جوانه‌زنی اسپور لکه قیری افرا پلت 
  شهرام مهدی کرمی ; ضیاءالدین باده یان ; اکرم احمدی ; فاطمه جعفری اصل خ
  بازدید: 27
  بررسی کارایی علف کش ریم سولفورون در کنترل علف های هرز مزارع سیب زمینی در مراحل مختلف رشدی 
  آسیه خاتمی ; محمدتقی ال ابراهیم ; مهدی محب الدینی ; رقیه مجد خ
  بازدید: 21
  تأثیر عصاره آبی ماریتیغال (L. Silybum marianum) بر رشد و فعالیت های آنزیمی گیاهچه های توق (Xanthium strumarium L.) 
  شهلا فرامرزی ; روزبه فرهودی خ
  بازدید: 33
  اثر نرخ تراکم بذر و کاربرد برخی علف کش‏های پس رویشی بر کنترل علف ‏های هرز و عملکرد گندم 
  سعید سعیدی پور ; میثم بابایی خ
  بازدید: 16
  شناسایی نماتدهای انگل گیاهی نهالستان های میوه در استان خراسان شمالی 
  ناهید حیدرزاده ; عصمت مهدیخانی مقدم ; مرجان پاچناری د-ه
  بازدید: 26