فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

کاهش اثر منفی حامل آب‏ سخت بر کارایی توفوردی+ ام سی پی آ‏ به وسیله سولفات آمونیوم

سید حسین ترابی, محمد بازوبندی, احمد رجبی, محمد حسن هادی زاده, احسان ترابی
بازدید: 36
بازدید: 50

ارزیابی روش های کنترل علف های هرز بر عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) در سطوح مختلف نیتروژن

علی اصغر چیت بند, سید بهنام کلالی, علیرضا قائمی, سعید جاهدی پور
بازدید: 50
بازدید: 35