نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • بهینه‌سازی کارایی علف کش مزوسولفورون متیل + سولفوسولفورن (توتال) درکنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) به وسیله روغن‌های معدنی 
  ساناز فرخنده ; لیلا علی مرادی
  بازدید: 76
  مقایسه کارائی ذرات آهن صفر ظرفیتی در اندازه نانو و میکرو در تجزیه علف کش آترازین در خاک 
  یاسر نیک پرست ; محمد حسن راشد محصل ; رضا قربانی
  بازدید: 99