دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 526 صفحه 359-367 PDF

ارزیابی برخی علف‌کش‌ها در کنترل علف‌های‌ هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در جیرفت و کرج

ابراهیم ممنوعی; محمدرضا کرمی نژاد; محمد حسن راشد محصل; پرویز شیمی; احمد آئین
تعداد مشاهده : 379 صفحه 368-378 PDF
تعداد مشاهده : 409 صفحه 379-387 PDF

تأثیر برخی عوامل بر کارایی تله‌های فرومونی برای شکار شب پره فری در باغ‌های گردو

محمدحسن بشارت نژاد; هادی استوان; محمدرضا نعمت‏ اللهی; غلام‌رضا رجبی
تعداد مشاهده : 380 صفحه 407-415 PDF

اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.)

مریم غلامشاهی; علی قنبری; مهری صفاری; ابراهیم ایزدی دربندی; مریم سمائی
تعداد مشاهده : 329 صفحه 416-425 PDF
تعداد مشاهده : 279 صفحه 441-448 PDF

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه در استان خراسان جنوبی

اکبر بخشانی; عصمت مهدیخانی مقدم; ساره بقایی راوری
تعداد مشاهده : 231 صفحه 460-467 PDF

ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک عصاره اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.)

امیرحسین ناظمی; قربانعلی اسدی; رضا قربانی
تعداد مشاهده : 318 صفحه 468-480 PDF

مطالعه عوامل مؤثر در شکار تله های فرمونی کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller

نوید ناصریان; حسین فرازمند; آرمان آوندفقیه; رضا وفایی شوشتری
تعداد مشاهده : 499 صفحه 481-487 PDF
تعداد مشاهده : 435 صفحه 494-504 PDF
تعداد مشاهده : 370 صفحه 505-517 PDF
تعداد مشاهده : 356 صفحه 518-532 PDF
تعداد مشاهده : 328 صفحه 537-540 PDF
تعداد مشاهده : 662 صفحه 541-546 PDF