نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های Pseudomonas syringae pv. syringae عامل بلاست مرکبات در غرب مازندران و شرق گیلان  PDF    دانلود : 241
  سمانه سمیعی شیرکده ; مرتضی گل محمدی ; سید علی الهی نیا ; سمانه بشیری 359-367
  بازدید: 264
  ارزیابی برخی علف‌کش‌ها در کنترل علف‌های‌ هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در جیرفت و کرج  PDF    دانلود : 196
  ابراهیم ممنوعی ; محمدرضا کرمی نژاد ; محمد حسن راشد محصل ; پرویز شیمی ; احمد آئین 368-378
  بازدید: 172
  بررسی تأثیر مایکوریزا و آزوسپیریلوم بر مقاومت ارقام گندم به زنگ زرد  PDF    دانلود : 184
  مجید جیریایی ; هادی اسلامی ; علی رستمی 379-387
  بازدید: 165
  بررسی برخی از جنبه های مرفولوژی و بیولوژی ریشه‌های غده‌‌ای و بذر علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria L.)  PDF    دانلود : 154
  سیما سهرابی ; محمد حسن راشد محصل ; جاوید قرخلو 388-395
  بازدید: 116
  واکنش علف های هرز ذرت به گیاهان پوششی ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa) و خلر (Lathyrus sativus) در سیستم های مختلف خاک ورزی  PDF    دانلود : 223
  جواد حمزه ئی ; امین بوربور ; مجید بابایی 396-406
  بازدید: 138
  تأثیر برخی عوامل بر کارایی تله‌های فرومونی برای شکار شب پره فری در باغ‌های گردو  PDF    دانلود : 241
  محمدحسن بشارت نژاد ; هادی استوان ; محمدرضا نعمت‏ اللهی ; غلام‌رضا رجبی 407-415
  بازدید: 177
  اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.)  PDF    دانلود : 186
  مریم غلامشاهی ; علی قنبری ; مهری صفاری ; ابراهیم ایزدی دربندی ; مریم سمائی 416-425
  بازدید: 96
  بررسی کارایی علف کش اگزادیارژیل در کنترل علف های هرز سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در مراحل مختلف رشدی  PDF    دانلود : 189
  الهام صمدی کلخوران ; محمد تقی آل ابراهیم 426-440
  بازدید: 197
  امکان القای مقاومت در گوجه فرنگی علیه Rhizoctonia solani و برخی مکانیسم های آن  PDF    دانلود : 237
  فریبا نیک رفتار ; پریسا طاهری ; سعید طریقی 441-448
  بازدید: 106
  تأثیر مهارکننده های پروتئینی بذر گیاهی بر فعالیت پروتئاز گوارشی شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae)  PDF    دانلود : 197
  مجتبی اسمعیلی ; علیرضا بندانی ; قدرت الله صباحی 449-459
  بازدید: 146
  شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه در استان خراسان جنوبی  PDF    دانلود : 189
  اکبر بخشانی ; عصمت مهدیخانی مقدم ; ساره بقایی راوری 460-467
  بازدید: 83
  ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک عصاره اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.)  PDF    دانلود : 184
  امیرحسین ناظمی ; قربانعلی اسدی ; رضا قربانی 468-480
  بازدید: 113
  مطالعه عوامل مؤثر در شکار تله های فرمونی کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller  PDF    دانلود : 300
  نوید ناصریان ; حسین فرازمند ; آرمان آوندفقیه ; رضا وفایی شوشتری 481-487
  بازدید: 264
  اثر آفتاب‏دهی و کود حیوانی در کنترل نماتد سیستی مزارع چغندرقند Heterodera schachtii Schmidt  PDF    دانلود : 250
  مهدی نصراصفهانی 488-493
  بازدید: 133
  ارزیابی کارایی علف کش های ثبت شده بر کنترل گونه های علف های هرز و عملکرد برنج (Oryza sativa) راتون  PDF    دانلود : 160
  رحمان خاکزاد ; رضا ولی اله پور ; محمد تقی آل ابراهیم 494-504
  بازدید: 132
  تأثیر سامانه های مختلف خاک ورزی و تناوب‌های زراعی بر تراکم علف هرز جودره  PDF    دانلود : 130 PDF    دانلود : 131
  امیرهوشنگ جلالی ; حكمت اسفندیاری 505-517
  بازدید: 131
  تجزیه هیدروتایم جوانه‌زنی بذر شاه‌افسر (Melilotus officinalis (L.) Lam.)، خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و جو (Hordeum vulgare L.)  PDF    دانلود : 189
  ابوالفضل درخشان ; محمدرضا مرادی تلاوت ; سید عطاالله سیادت 518-532
  بازدید: 136
  اثر تیمارهای شکست خواب بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو گونه علف هرز شنگ (Teragopogon collinus) و خاکشیر (Descurainia sophia)  PDF    دانلود : 229
  مرضیه مظهری ; محمودرضا تدین 533-536
  بازدید: 286
  معرفی چهار گونه ی جدید زنبور پارازیتوئید از خانواده ی Eulophidae روی درخت زبان گنجشک از ایران  PDF    دانلود : 217
  فاطمه خنده رو ; غلامحسین مروج ; حسین صادقی نامقی ; لیدا فکرت 537-540
  بازدید: 91
  بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب بذر علف هرز بز دندان (Tragus racemosus L. AlI.)  PDF    دانلود : 194
  غلامرضا دره کی ; غلامرضا زمانی 541-546
  بازدید: 431