نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • بررسی آزمون زیست سنجی در تشخیص باقیمانده و تعیین ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک  PDF    دانلود : 330
  مجید برزوئی ; ابراهیم ایزدی دربندی ; محمد حسن راشد محصل ; مهدی راستگو ; محمد حسن زاده خیاط 177-178
  بازدید: 323
  تأثیر افزودن سولفات آمونیم به محلول سمپاشی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون محتوی کربنات کلسیم در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه  PDF    دانلود : 176
  کمال حاج محمدنیا قالی باف ; محمد حسن راشد محصل ; مهدی نصیری محلاتی ; اسکندر زند 188-198
  بازدید: 242
  تأثیر قارچ های میکوریزایی و علف‌کش ترفلان بر سبز شدن، رشد و درصد کلونیزاسیون ریشه در گیاه شبدر سفید (Trifolium repens L)  PDF    دانلود : 237
  حسن شهقلی ; علی انصوری ; حسین قاسم طلایی ; حسن مکاریان ; محمدرضا اصغری پور 199-208
  بازدید: 297
  شناسایی گونه های تریپس مزارع سیر استان همدان و تعیین گونه ی غالب  PDF    دانلود : 323
  مجید میراب بالو 209-218
  بازدید: 260
  تأثیر کیتوزان بر القاء مقاومت سیستمیک در خیار به بوته میری ناشی از Pythium aphanidermatum  PDF    دانلود : 208
  سید کاظم صباغ ; ابراهیم صباغ ; جواد ابخو ; فروه السادات مصطفوی 219-229
  بازدید: 254
  ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرز  PDF    دانلود : 166
  دانیال گندم زاده ; عباس روحانی ; محمدحسین عباسپور فرد ; محمود رضا گلزاریان ; علی محمدزاده ; ابراهیم ایزدی دربندی 230-241
  بازدید: 317
  معرفی کنه های بی استیگمات و اریباتید (Acari: Sarcoptiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد  PDF    دانلود : 164
  زهره خالق آبادیان ; حسین صادقی نامقی ; فریبا اردشیر ; محمد علی اکرمی ; سعید هاتفی 242-250
  بازدید: 251
  اثر مقایسه ای تراکم در نژادهای تک جنسی و دوجنسی زنبور Lysiphlebus fabarum، بر سوپرپارازیتیسم روی شته سیاه باقلا Aphis fabae  PDF    دانلود : 168
  لیلی محسنی ; ارش راسخ ; فرحان کچیلی 251-260
  بازدید: 201
  گونه‌هایی از بالا خانواده Aphelenchoidea (Nematoda: Rhabditida) مرتبط با گیاهان زرشک، زعفران و عناب در استان خراسان جنوبی  PDF    دانلود : 212
  سمیه الوانی ; عصمت مهدیخانی مقدم ; حمید روحانی ; عباس محمدی 261-269
  بازدید: 181
  تأثیر دماهای ثابت و نوساندار، هنگام نگهداری لارو زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae) در دمای پایین  PDF    دانلود : 171
  حسین ماهی ; ارش راسخ ; ‍پرویز شیشه بر 270-283
  بازدید: 183
  پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک هفت نقطه ای (L.) Coccinella septempunctata در رژیم غذایی شته گل سرخ (L.) Macrosiphum rosae  PDF    دانلود : 362
  الهام امین افشار ; محمد خانجانی ; بابک ظهیری 284-291
  بازدید: 309
  اثر دما و پتانسیل آب بر جوانه زنی بذر کنجد شیطانی (Cleome viscosa L.): علف هرز مهاجم مزارع سویا استان گلستان  PDF    دانلود : 234
  محبوبه شیردل ; آسیه سیاهمرگویی ; معصومه یونس آبادی 292-303
  بازدید: 231
  مقایسه کارایی سه آفت کش گیاهی کم خطر با دو کنه کش شیمیایی و روغن معدنی رایج علیه کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae)  PDF    دانلود : 250
  ایمان جعفری ; بهنام امیری-بشلی ; محمود محمدی شریف 304-312
  بازدید: 289
  پویایی جمعیت علف‏ های هرز، بارآوری آب و عملکرد دانه گندم دوروم (Triticum durum L.) در سامانه‏ های بدون خاک ورزی و خاک ورزی رایج  PDF    دانلود : 156
  مهدی مجاب ; مجتبی حسینی ; سیدوحید اسلامی 313-320
  بازدید: 192
  بررسی شاخص های تغذیه ای جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L.) روی بلوط دارمازو (Quercus infectoria) و وی ول (Q. libani)، در جنگل های بلوط شهرستان پیرانشهر  PDF    دانلود : 174
  رستگار مطلبی تپه رشت ; احمد علیجانپور ; محمدرضا زرگران 321-327
  بازدید: 273
  مدل سازی الگوی جوانه زنی دو توده تاج خروس در واکنش به دما  PDF    دانلود : 193
  رضا دیهیم فرد ; شهرام نظری ; محمدعلی ابوطالبیان 328-336
  بازدید: 178
  تأثیر بقایای علف‌کش پرومترین بر زیست توده میکروبی خاک و گیاهان زراعی مختلف از طریق زیست سنجی  PDF    دانلود : 451
  محمدتقی ال ابراهیم ; محمد مهدیزاده 337-346
  بازدید: 349
  پی جویی توده های علف های هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و شلمی (Rapistrum rugosum L.) مقاوم به علف کش تری بنورون متیل در مزارع گندم استان گلستان و معرفی روشی نوین برای تشخیص جمعیت های مقاوم در این گونه های هرز  PDF    دانلود : 272
  زهرا حاتمی مقدم ; جاوید قرخلو ; رافائل دپرادو ; حمید رضا صادقی پور 347-358
  بازدید: 372