فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 31

معرفی برخی نماتدهای انگل گیاهی از فروراسته Tylenchomorpha از باغ های چای ایران

نگین میرقاسمی, سالار جمالی, علی سراجی, حسن پدرام فر
بازدید: 30

ارزیابی امواج آلتراسونیک در دفع شپشه‌ی قرمز آرد Tribolium castaneum Herbs

پرویز احمدی مقدم, آرش روابخش, سید محمد حسن کماریزاده
بازدید: 51

شناسایی گونه های غالب تریکودرما در باغات پسته ی استان کرمان

فهیمه میرخانی, حسین علایی, امیرحسین محمدی, معصومه حقدل
بازدید: 30

بررسی سابقه کاربرد بر کارایی علف کش متریبوزین در کنترل سلمه تره(Chenopodium album) در خاک های مختلف

اسماعیل مفیدی, محمد کاظم رمضانی, مرجان دیانت, منصور منتظری, جواد انگجی
بازدید: 26

شناسایی و معرفی بال ریشکداران (Thysanoptera) مزارع لوبیا در مناطقی از استان مرکزی

مهری شعیبی, معصومه شایان مهر, سید سعید مدرس نجف آبادی
بازدید: 28