فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی واکنش هشت رقم جو به Rhizoctonia solani AG-8 عامل پوسیدگی ریشه و طوقه

میثم یزدانی کوهانستانی; عبدالحسین جمالی زواره

اثرات حشره کشی عصاره‌ی شش گونه گیاه دارویی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae)

مریم مبارکیان; عباسعلی زمانی; جواد کریم زاده اصفهانی; ناصر معینی نقده; محمد سعید امامی

نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت از شته های مزارع گندم در اهواز

لیلا رمضانی; علی رجب پور; نوشین زندی سوهانی; فاطمه یاراحمدی

مشکلات پیش روی تشخیص فیتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR

کبری مسلم خانی; ساره بقایی راوری; ‍‍پژمان خدایگان

abstract

abstract .