دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بررسی واکنش هشت رقم جو به Rhizoctonia solani AG-8 عامل پوسیدگی ریشه و طوقه

میثم یزدانی کوهانستانی; عبدالحسین جمالی زواره
تعداد مشاهده : 261 صفحه 490-498 PDF

اثرات حشره کشی عصاره‌ی شش گونه گیاه دارویی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae)

مریم مبارکیان; عباسعلی زمانی; جواد کریم زاده اصفهانی; ناصر معینی نقده; محمد سعید امامی
تعداد مشاهده : 1909 صفحه 499-510 PDF
تعداد مشاهده : 720 صفحه 511-520 PDF
تعداد مشاهده : 414 صفحه 521-530 PDF
تعداد مشاهده : 397 صفحه 531-539 PDF
تعداد مشاهده : 750 صفحه 551-557 PDF
تعداد مشاهده : 495 صفحه 571-581 PDF

نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت از شته های مزارع گندم در اهواز

لیلا رمضانی; علی رجب پور; نوشین زندی سوهانی; فاطمه یاراحمدی
تعداد مشاهده : 506 صفحه 582-588 PDF
تعداد مشاهده : 516 صفحه 607-616 PDF

مشکلات پیش روی تشخیص فیتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR

کبری مسلم خانی; ساره بقایی راوری; ‍‍پژمان خدایگان
تعداد مشاهده : 421 صفحه 917-624 PDF
تعداد مشاهده : 469 صفحه 628-632 PDF

abstract

abstract .
تعداد مشاهده : 277 صفحه 70-98 PDF