نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • ارزیابی کارآیی جدایه های تریکودرما برای کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه لوبیا در زنجان  PDF    دانلود : 1882
  مریم خدایی ; رقیه همتی 471-480
  بازدید: 294
  ارزیابی اثر برخی روغن های گیاهی بر کارایی علف کش پینوکسادن (آکسیال) در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.)  PDF    دانلود : 385
  مهدی راستگو ; مسعود کارگر ; حمزه اسداللهی 481-489
  بازدید: 227
  بررسی واکنش هشت رقم جو به Rhizoctonia solani AG-۸ عامل پوسیدگی ریشه و طوقه  PDF    دانلود : 1185
  میثم یزدانی کوهانستانی ; عبدالحسین جمالی زواره 490-498
  بازدید: 182
  اثرات حشره کشی عصاره‌ی شش گونه گیاه دارویی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae)  PDF    دانلود : 1276
  مریم مبارکیان ; عباسعلی زمانی ; جواد کریم زاده اصفهانی ; ناصر معینی نقده ; محمد سعید امامی 499-510
  بازدید: 1048
  کنترل شیمیایی علفهای هرز اسفناج(Spinacia oleracea)  PDF    دانلود : 1258
  عادل مدحج ; حسین ثابت زنگنه 511-520
  بازدید: 294
  بررسی کارایی دزهای کاهش یافته پندیمتالین در تلفیق با مالچ و وجین دستی در رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)  PDF    دانلود : 1146
  محمدرضا رحیمی ; علیرضا یوسفی ; خلیل جمشیدی ; مجید پوریوسف ; رضا فتوت 521-530
  بازدید: 170
  بررسی تغییرات pH آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه  PDF    دانلود : 358
  کمال حاج محمدنیا قالی باف ; محمد حسن راشد محصل ; مهدی نصیری محلاتی ; اسکندر زند 531-539
  بازدید: 184
  تأثیر بازدارندگان فتوسیستم دو بر شکل منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در سلمه تره (Chenopodium album L.) و خرفه (Portulaca oleracea L.)  PDF    دانلود : 1210
  علی اصغر چیت بند ; رضا قربانی ; محمدحسن راشدمحصل ; رحمت عباسی 540-550
  بازدید: 423
  اثر کشندگی نانوسیلیکا (SiO۲) و نانواکسیدمس CuO)) روی شب‌پره آرد، Ephestia kuehniella Zeller  PDF    دانلود : 1275
  رعنا فرزان ; حمزه ایزدی ; علی بازماندگان 551-557
  بازدید: 495
  شناسایی گونه های جنسFischer, ۱۸۴۹ Aphelenchoides Aphelenchoididae) Nematoda:) جمع آوری شده از مزارع کلزا در استان خراسان شمالی  PDF    دانلود : 1157
  سمیه باعدل ; عصمت مهدیخانی مقدم ; حمید روحانی 558-570
  بازدید: 136
  امکان سنجی کاهش مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون (آپیروس) در گندم (Triticum aestivum L.) با کمک مدیریت کاربرد نیتروژن  PDF    دانلود : 353
  ابراهیم ایزدی دربندی ; مهدی راستگو ; روح الله افریکان 571-581
  بازدید: 238
  نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت از شته های مزارع گندم در اهواز  PDF    دانلود : 1311
  لیلا رمضانی ; علی رجب پور ; نوشین زندی سوهانی ; فاطمه یاراحمدی 582-588
  بازدید: 251
  بررسی برخی ویژگی های رویشی و زایشی علف های هرز غالب در کشت گوجه فرنگی تحت تاثیر تیمارهای علف کش متریبوزین و مالچ های غیرزنده  PDF    دانلود : 843
  روزبه زنگوئی نژاد ; حسین غدیری 589-597
  بازدید: 429
  واکنش علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) به نوع و مقدار منابع آمونیومی و نیتراتی کود نیتروژنه  PDF    دانلود : 1053
  نصرت اله کریمی آرپناهی ; سید وحید اسلامی 598-606
  بازدید: 211
  مقایسه شاخص مقاومت چند رقم زراعی سیب زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب زمینی، Leptinotarsadecemlineata (Say) (Col.:Chrysomelidae)  PDF    دانلود : 973
  اکبر قاسمی کهریزه ; قدیر نوری قنبلانی ; نورالدین شایسته ; ایرج برنوسی 607-616
  بازدید: 193
  مشکلات پیش روی تشخیص فیتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR  PDF    دانلود : 1098
  کبری مسلم خانی ; ساره بقایی راوری ; ‍‍پژمان خدایگان 917-624
  بازدید: 178
  مقاله کوتاه پژوهشی( ارزیابی میزبان گیاهی مناسب به عنوان گیاه حامل برای زنبور Eretmocerus mundus پارازیتوئید سفید بالک‌ها  PDF    دانلود : 1126
  محمد حواد ارده 625-627
  بازدید: 294
  )مقاله کوتاه پژوهشی( سبب شناسی بیماری پژمردگی گلایول در جیرفت  PDF    دانلود : 1033
  موسی نجفی نیا ; مهدی آزادوار 628-632
  بازدید: 219
  abstract  PDF    دانلود : 275
  Abstract . 70-98
  بازدید: 151