نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • ارزیابی اثر مواد افزودنی بر کارایی علف کش مزوسولفورون+یدوسولفورون در کنترل علف‌قناری (Phalaris minor Retz.)  PDF    دانلود : 368
  مسعود کارگر ; محمد حسن راشد محصل ; احمد نظامی ; ابراهیم ایزدی دربندی 295-303
  بازدید: 184
  اثر ضد قارچی عصارة خام ۲۷ گونة گیاهان دارویی علیه عامل لکه موجی گوجه فرنگی (Alternaria solani)  PDF    دانلود : 1290
  سمیرا قاسمی ; معصومه خان احمدی ; سعید عباسی 304-309
  بازدید: 353
  اثرات آنتاگونیستی باکتری استرپتومایسس روی نماتد مولد گره ریشه کیوی  PDF    دانلود : 1252
  سمانه بشیری ; سالار جمالی ; مرتضی گل محمدی 310-317
  بازدید: 373
  شناسائی و تعیین پراکنش ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستان‌های استان خراسان رضوی  PDF    دانلود : 1319
  زهرا غلامپور ; محمد زکی عقل ; بهروز جعفر پور ; محسن مهرور 318-324
  بازدید: 125
  بررسی اثرات بقایای علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و ریم‌سولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخود (Cicer arietinum L.)  PDF    دانلود : 352
  زهرا سلیمانپور نقیبی ; ابراهیم ایزدی دربندی ; مهدی راستگو ; مهدی پارسا ; احمد اصغرزاده 325-336
  بازدید: 144
  تأثیر نوع گیاه پوششی، تاریخ کاشت و نوع مدیریت آن بر ترکیب گونه‌ای علف‌های هرز مزرعه آفتابگردان هیبرید (Helianthus annuus)  PDF    دانلود : 1109
  ماهرخ بلندی عموقین ; احمد توبه ; محمد تقی آل ابراهیم 337-348
  بازدید: 176
  بررسی تغییرات آنزیم کیتیناز در برهمکنش قارچ میکوریز آربوسکولار (Glomus mosseae) و نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه‌فرنگی  PDF    دانلود : 1516
  فاطمه سهرابی ; علی اکبر فدایی تهرانی ; یونس رضایی دانش 349-356
  بازدید: 272
  اثر نیتروژن و تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در دو سامانه آبیاری غرقابی و قطره‌ای  PDF    دانلود : 657
  روزبه زنگوئی نژاد ; سید عبدالرضا کاظمینی 365-377
  بازدید: 213
  بررسی اثرات فرمولاسیون های محلول و پودر ترکیب N’N-napthaloylhydroxyamine (NHA) بر روی تغذیه و مرگ و میر موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی  PDF    دانلود : 746
  بهزاد حبیب پور ; رضا ابوالفارسی 357-364
  بازدید: 118
  تاثیر عمق و مدت زمان دفن بر شکست خواب و جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز  PDF    دانلود : 1291
  مرضیه مظهری ; محمدرضا تدین 378-387
  بازدید: 194
  تأثیر گیاهان پوششی سویا و گندم بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد ذرت در شرایط منابع کودی مختلف  PDF    دانلود : 795
  فهیمه داداشی ; فائزه زعفریان ; رحمت عباسی ; محمدعلی بهمنیار 388-399
  بازدید: 179
  ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.)  PDF    دانلود : 807
  رضا قربانی ; سرور خرم دل ; قربانعلی اسدی ; روح اله آفریکان 400-411
  بازدید: 213
  شناسایی و بررسی فراوانی ویروسهای M و S سیب‌زمینی دربرخی استانهای ایران  PDF    دانلود : 754
  فاطمه طبسی نژاد ; بهروز جعفرپور ; حمید روحانی ; محمد زکی عقل ; محسن مهرور 412-418
  بازدید: 142
  شپشک ریشه یونجه،Neomargarodes sp. nr. festucae (Archangelskaya) (Hemiptera: Coccoidea: Margarodidae)  PDF    دانلود : 983
  حسنعلی واحدی 419-426
  بازدید: 110
  شناسایی مولکولی میزبان‌های علفی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی در جنوب استان کرمان  PDF    دانلود : 1263
  خدیجه سالاری ; سیده عاطفه حسینی ; جهانگیر حیدرنژاد 427-436
  بازدید: 146
  تأثیر دما، شوری و عمق کاشت بر جوانه‌زنی بذر و سبزشدن علف هرز مهاجم نیلوفرپیچ (Ipomoea spp.)  PDF    دانلود : 1399
  عطیه کیانی ; آسیه سیاهمرگویی ; الیاس سلطانی 437-448
  بازدید: 311
  شناسایی و تخمین جمعیت باکتری‌های مولد هسته یخ جداسازی شده از درختان میوه هسته‌دار در استان خراسان رضوی  PDF    دانلود : 1491
  الهه طاهری ; سعید طریقی ; پریسا طاهری 449-458
  بازدید: 184
  بررسی ثبات واحدهای SSR پلاسمید pEA۲۹ جدایه‌های عامل بیماری سوختگی آتشی  PDF    دانلود : 1010
  ساره بقائی راوری ; الهام جمشیدی 459-465
  بازدید: 157
  )مقاله کوتاه پژوهشی( بررسی خاصیت حشره‌کشی ایمیداکلوپرید، استامی پرید، پریمیکارب و دیازینون روی میزان مرگ و میر شتة رز (Macrosiphum rosae L. (Hem., Aphididae  PDF    دانلود : 1345
  بتول جعفری نسب ; زهرا رفیعی کرهرودی ; اسماعیل غلامیان ; رضا وفایی شوشتری 466-469
  بازدید: 200
  abstract  PDF    دانلود : 342
  Abstract AbیTract
  بازدید: 77