دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 802 صفحه 159-166 PDF

مطالعه بیان ژن‌های SUT1، Chi3 و CYP1 در گوجه‌فرنگی پارازیت شده با گل جالیز (Orobanche aegyptica)

محمدرضا فیاض; سیدحسن مرعشی; امین میرشمسی کاخکی; منصوره کرمانی
تعداد مشاهده : 845 صفحه 167-174 PDF

نوسانات فصلی جمعیت شب پره پشت الماسی، Plutella xylostella (L.) (Lep.: plutellidae) در مزارع کلم گل جنوب تهران

غلامحسین حسن شاهی; علیرضا عسکریان زاده; حبیب عباسی پور; جابر کریمی
تعداد مشاهده : 982 صفحه 187-198 PDF
تعداد مشاهده : 2054 صفحه 199-205 PDF

بررسی وجود آلودگی درونی بیمارگر Erwinia amylovora در درختان سیب فاقد علائم بیماری

کبری مسلم خانی; مرتضی همتی; حسن حاج نجار; سپیده امین خاکی
تعداد مشاهده : 792 صفحه 206-210 PDF

شناسایی مولکولی ویروس موزائیک شلغم (Turnip mosaic virus; TuMV) در خردل کاذب (Herschfeldia incana) از ایران

محمد علی سبک خیز خیاط; بهروز جعفرپور; فرج الله شهریاری احمدی; سعید طریقی; محمدرضا صفرنژاد
تعداد مشاهده : 861 صفحه 231-237 PDF

حساسیت سوسک کلرادوی سیب زمینیLeptinotarsa decemlineata (Say) (Col:Chrysomelidae) به اسانس و ترکیبات عمده چند گیاه دارویی

اکرم تقی زاده ساروکلایی; قدیر نوری قنبلانی; هوشنگ رفیعی دستجردی; جواد هادیان
تعداد مشاهده : 834 صفحه 238-249 PDF

تأثیر آفتاب‌دهی خاک روی کنترل سلمه‌تره (Chenopodium album L.) در منطقه بیرجند

سید اسماعیل روانگرد; سید وحید اسلامی; سهراب محمودی
تعداد مشاهده : 846 صفحه 250-258 PDF
تعداد مشاهده : 1868 صفحه 259-264 PDF
تعداد مشاهده : 918 صفحه 265-272 PDF

شناسایی عامل بیماری پوسیدگی نرم و ساق‌سیاه سیب‌زمینی در استان اردبیل

رقیه حاتمی گیگلو; پژمان خدایگان; ساره بقایی راوری
تعداد مشاهده : 1043 صفحه 273-282 PDF

تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر خارشتر

علیرضا مرادی; علی قنبری; محمد حسن راشد محصل; ابراهیم ایزدی دربندی
تعداد مشاهده : 881 صفحه 283-290 PDF
تعداد مشاهده : 691 صفحه 291-293 PDF
تعداد مشاهده : 559 صفحه 19-34 PDF