نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • تعیین برخی از خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی جدایه ارومیه ویروس موزاییک هندوانه  PDF    دانلود : 3298
  شیوا قربانی ; مینا راستگو ; محمد عبداللهی 437-444
  بازدید: 457
  شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش‌های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان‌های ایران  PDF    دانلود : 3183
  سیده عاطفه حسینی ; بهروز جعفرپور ; عصمت مهدیخانی مقدم ; محسن مهرور ; محمد زکی عقل 445-450
  بازدید: 296
  مقایسه فیلوژنتیکی جدایه ایرانی ویروس خراشک حلقوی میخک با جدایه‌های دنیا بر اساس ترادف ژن پروتئین پوششی و ژن پروتئین حرکتی  PDF    دانلود : 3542
  مهناز آشنایی ; بهروز جعفرپور ; سعید ملک زاده شفارودی ; زینب حیدری نیا 451-458
  بازدید: 296
  بررسی ارتباط مکانیزم‌های آنزیمی و متابولیت‌های ثانویه با مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی(Fusarium oxysporum f.sp. melonis race۱) در توده‌های خربزه و طالبی  PDF    دانلود : 4010
  اسمعیل مددخواه ; مصطفی ناصرترابی ; ماریه شوروئی ; اسحاق مقبلی ; محمود لطفی ; ضیاءالدین بنی‌هاشمی 459-466
  بازدید: 305
  بررسی حد تحمل توده‌های مختلف جودره (Hordeum spontaneum) به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل  PDF    دانلود : 714
  سید احمد حسینی ; محمد حسن راشد محصل ; ابراهیم کازرونی ; کمال حاج محمدنیا قالی باف 467-473
  بازدید: 327
  تأثیر کدورت آب مخزن سمپاش بر کارآیی مدیریت شیمیایی علف‌های هرز سوروف [Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه(Abutilon theophrasti Medicus.) در شرایط گلخانه‌ای  PDF    دانلود : 746
  كمال حاج محمدنیا قالی باف ; محمد حسن راشد محصل ; مهدی نصیری محلاتی ; اسكندر زند 474-481
  بازدید: 361
  بررسی اثر دگرآسیبی عصارۀ آبی دو گیاه زراعی (گندم و جو) و علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis)  PDF    دانلود : 4372
  عادل رفعت جو ; عادل مدحج 482-489
  بازدید: 388
  بررسی زنده‌مانی بذور فرفیون خوابیده (Euphorbia maculata) در شرایط محیطی مختلف  PDF    دانلود : 3209
  ریحانه عسگرپور ; رضا قربانی ; محمد خواجه حسینی 490-499
  بازدید: 298
  کارائی دو روش بذرمال و خاک- مصرف تریکودرما روی شاخص‏های رشدی گیاه گوجه‏فرنگی  PDF    دانلود : 4510
  ابراهیم سالاری ; حمید روحانی ; عصمت مهدیخانی مقدم ; روح الله صابری ریسه ; مهدی مهرابی کوشکی 500-507
  بازدید: 327
  بررسی کارآیی برخی علف‌کش‌های جدید‌ در کنترل علف‌های‌هرز ذرت دانه‌ای (Zea mays) در جیرفت  PDF    دانلود : 3216
  ابراهیم ممنوعی ; محمد علی باغستانی 508-516
  بازدید: 637
  ارزیابی تراکم جمعیت و خسارت خرطوم بلند دمبرگ چغندرقند Lixus incanescens (Col.: Curculionidae) روی شش رقم چغندرقند  PDF    دانلود : 3359
  سید علی اصغر فتحی ; علی اکبر عابدی 517-524
  بازدید: 558
  اثر محلول‌پاشی عناصر سیلیس، پتاسیم و روی بر برخی ویژگی‌های زراعی و خسارت بیماری بلاست و کرم ساقه خوار نواری Chilo suppressalis Walker)) برنج رقم طارم هاشمی  PDF    دانلود : 4233
  نعمت اله صداقت ; همت اله پیردشتی ; سیده ارحامه فلاح شمسی ; عبدالرضا رنجبر ; سحر لیلایی 525-531
  بازدید: 828
  مطالعه اثر آللوپاتی علف باغ (Dactylis glomerata L.) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه یونجه  PDF    دانلود : 3891
  محمد صدقی ; سحر قلی طلوعی ; محمد رضائی 532-538
  بازدید: 584
  بررسی میزان مقاومت ژنوتیپ‌های گوجه فرنگی زراعی(Solanum lycopersicum) و وحشی(Solanum spp.) نسبت به گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca)  PDF    دانلود : 4129
  منصوره کرمانی ; حسن مرعشی ; حسین عسکری ; امین میرشمسی 539-546
  بازدید: 300
  مطالعه اثرات بیماری بلاست (Pyricularia oryzae) روی محصول برنج در شرایط مزرعه  PDF    دانلود : 3641
  فریدون پاداشت‌دهکایی ; ابراهیم دودابی‌نژاد ; حسن پورفرهنگ ; سمیه داریوش 547-554
  بازدید: 270
  معرفی کنه های شکارگر مزواستیگمات و پرواستیگمات (Acari: Mesostigmata, Trombidiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در مشهد  PDF    دانلود : 4397
  زهره خالق آبادیان ; حسین صادقی نامقی ; فریبا اردشیر ; علیرضا نعمتی ; سعید هاتفی 555-564
  بازدید: 666
  اثر پی‌پرونیل بوتوکساید در حساسیت پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistacia Burkhardt and Lauterer به آفت‌کش آمیتراز و فعالیت ویژه آنزیم استراز  PDF    دانلود : 4015
  پویان مصلحی ; علی علیزاده ; محمد قدمیاری 565-572
  بازدید: 420
  بررسی مولکولی شش جدایه ویروس زردی چغندر قند (Beet yellows virus) از استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان بر اساس ناحیه پروتئین پوششی  PDF    دانلود : 3129
  محدثه گرامی ; محسن مهرور ; سیده عاطفه حسینی 537-578
  بازدید: 489
  تأثیر آفتابدهی خاک در کنترل اکوتیپ های مختلف اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)  PDF    دانلود : 3996
  محمد روزخش ; سید وحید اسلامی ; مجید جامی الاحمدی 579-588
  بازدید: 460
  کنترل شته سبز هلو به‌وسیله قارچ Metarhizium anisopliae و سم ایمیداکلوپرید روی سه رقم کلزا در شرایط نیمه طبیعی  PDF    دانلود : 3354
  فاطمه طالع پور ; مریم راشکی ; اصغر شیروانی 589-595
  بازدید: 556
  abstract  PDF    دانلود : 3216
  . .
  بازدید: 204
  تصویرجلد نشریه  بدون عنوان    دانلود : 456
  . .
  بازدید: 120