دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 686 صفحه 437-444 PDF

شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش‌های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان‌های ایران

سیده عاطفه حسینی; بهروز جعفرپور; عصمت مهدیخانی مقدم; محسن مهرور; محمد زکی عقل
تعداد مشاهده : 517 صفحه 445-450 PDF
تعداد مشاهده : 425 صفحه 451-458 PDF
تعداد مشاهده : 490 صفحه 459-466 PDF

بررسی حد تحمل توده‌های مختلف جودره (Hordeum spontaneum) به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل

سید احمد حسینی; محمد حسن راشد محصل; ابراهیم کازرونی; کمال حاج محمدنیا قالی باف
تعداد مشاهده : 494 صفحه 467-473 PDF
تعداد مشاهده : 560 صفحه 474-481 PDF
تعداد مشاهده : 431 صفحه 490-499 PDF

کارائی دو روش بذرمال و خاک- مصرف تریکودرما روی شاخص‏های رشدی گیاه گوجه‏فرنگی

ابراهیم سالاری; حمید روحانی; عصمت مهدیخانی مقدم; روح الله صابری ریسه; مهدی مهرابی کوشکی
تعداد مشاهده : 458 صفحه 500-507 PDF
تعداد مشاهده : 1556 صفحه 525-531 PDF
تعداد مشاهده : 939 صفحه 532-538 PDF
تعداد مشاهده : 436 صفحه 539-546 PDF

مطالعه اثرات بیماری بلاست (Pyricularia oryzae) روی محصول برنج در شرایط مزرعه

فریدون پاداشت‌دهکایی; ابراهیم دودابی‌نژاد; حسن پورفرهنگ; سمیه داریوش
تعداد مشاهده : 407 صفحه 547-554 PDF

معرفی کنه های شکارگر مزواستیگمات و پرواستیگمات (Acari: Mesostigmata, Trombidiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در مشهد

زهره خالق آبادیان; حسین صادقی نامقی; فریبا اردشیر; علیرضا نعمتی; سعید هاتفی
تعداد مشاهده : 1199 صفحه 555-564 PDF
تعداد مشاهده : 683 صفحه 579-588 PDF
تعداد مشاهده : 261 PDF