نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مواد افزودنی در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.)  PDF    دانلود : 2423
  مسعود کارگر ; محمدحسن راشدمحصل ; احمد نظامی ; ابراهیم ایزدی دربندی 155-163
  بازدید: 415
  بررسی حساسیت و روند تغییرات فنل کل ارقام مختلف هسته دار به قارچ Monilia laxa  PDF    دانلود : 3335
  مریم قره‌خانی ; محمد سالاری ; سعید نصراله‌نژاد ; ناصر پنجه‌که ; سید کاظم صباغ 164-170
  بازدید: 385
  بهینه‌سازی کارایی کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) به وسیله روغن‌های گیاهی  PDF    دانلود : 3789
  ملیحه شریعتمداری تهرانی ; سید محسن نبوی کلات ; محمد بازوبندی ; حسین حمامی ; اکبر علی‌وردی 171-183
  بازدید: 288
  تاثیر انواع و مقادیر کودهای معدنی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptica) درگوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum  PDF    دانلود : 1775
  کبری اروجی ; محمدحسن راشدمحصل ; پرویز رضوانی مقدم ; مهدی نصیری محلاتی 184-193
  بازدید: 299
  کنترل شیمیایی گل‌جالیزمصری (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) با علفکش‌های گلایفوسیت و سولفوسولفورون  PDF    دانلود : 2059
  سمیه تکاسی ; محمد بنایان اول ; حمید رحیمیان مشهدی ; علی قنبری ; ابراهیم کازرونی منفرد ; پرنیلسن کودسک 194-202
  بازدید: 309
  تأثیر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار Glomus mosseaeو Glomus intraradices روی سطوح مختلف جمعیت نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی  PDF    دانلود : 4160
  فاطمه سهرابی ; علی اکبر فدایی تهرانی ; یونس رضایی دانش 203-210
  بازدید: 484
  بررسی کارایی اختلاط علف‌کش نیکوسولفورون (کروز) و بروموکسینیل+ ام‌سی‌پی‌آ (برومایسیدام‎آ) در کنترل علف‌های‌هرز ذرت در جیرفت  PDF    دانلود : 3724
  ابراهیم ممنوعی ; محمدعلی باغستانی 211-219
  بازدید: 475
  تاثیر بازدارندگی اسانس‌های موسیر، مریم‌گلی و کرفس‌کوهی روی نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) و استخراج مواد مؤثره آن‌ها  PDF    دانلود : 2866
  عالیه فیضی‌لایین ; عصمت مهدیخانی‌مقدم ; مجید عزیزی ; حمید روحانی 220-225
  بازدید: 317
  بررسی تحمل ارقام یونجه (Medicago sativa L.) به سس (Cuscuta campestris L.)  PDF    دانلود : 3943
  امین کریم زاده ; سعیده ملکی فراهانی ; فریبا میقانی ; محمدحسین فتوکیان 226-233
  بازدید: 348
  بررسی اثر ترکیبات آللوشیمیایی جو زراعی (Hordeum vulgare L.)بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و فعالیت برخی آنزیم‌های گیاهچه سلمه‌تره (Chenopodium album L.)  PDF    دانلود : 4587
  روزبه فرهودی ; عادل مدحج ; سیدرضا علوی نیا 234-241
  بازدید: 290
  واکنش ژنوتیپ‌های نخود دسی و کابلی در برابر نژادهای ۳ و ۶ قارچ عامل بیماری برق‌زدگی Ascochyta rabiei  PDF    دانلود : 3899
  حمیدرضا کاوسی ; جواد مظفری ; سید حسن مرعشی ; عبدالرضا باقری 242-249
  بازدید: 230
  ردیابی و شناسایی ویروئیدهای مرکبات در برخی ارقام تجاری  PDF    دانلود : 4113
  لیلا ابراهیمی مقدم ; سید مهدی بنی هاشمیان ; سید علی الهی نیا ; سیده نجمه بنی هاشمیان 250-253
  بازدید: 281
  بررسی اثر چند قارچ کش مهم بر روی رشد میسلیوم و جوانه زنی اسپور قارچ‌های مولد اسکای مو در شرایط آزمایشگاهی  PDF    دانلود : 5937
  عالیه رضائی ; محمود رضا کریمی شهری ; مجید هاشمی ; نگار قزل سفلو ; ویدا دهواری 254-262
  بازدید: 553
  (مقاله کوتاه پژوهشی) اولین گزارش از ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک پیسک سبز خیار (CGMMV) در استان‌های خراسان رضوی و شمالی  PDF    دانلود : 3283
  زهره مرادی ; بهروز جعفرپور ; محمدعلی سبک خیز 263-266
  بازدید: 549
  (مقاله کوتاه پژوهشی) نخستین گزارش سه گونه پشه ی گالزا (Diptera: Cecidomyiidae) از ایران  PDF    دانلود : 1934
  محمود جغتایی ; حسین صادقی نامقی ; مجتبی حسینی 267-269
  بازدید: 229
  (مقاله کوتاه پژوهشی )بررسی رابطه بین نرخ رشد و نمو کنه تارتن ترکستانی Tetranychus turkestani (Acari : Tetranychidae) و دما با استفاده از مدل های دمایی  PDF    دانلود : 3945
  زریر سعیدی ; علیرضا نعمتی 270-273
  بازدید: 313
  (مقاله کوتاه پژوهشی) اولین گزارش زنبور Protaphelinus nikolskajae (Yasnosh, ۱۹۶۳) (Chalcidoidea: Aphelinidae) پارازیتوئید شته صنوبر Pemphigus immunis از ایران  PDF    دانلود : 2908
  غلامحسین حسن شاهی ; فاطمه جهان ; حبیب عباسی پور ; جورج جاپوشویلی 274-276
  بازدید: 261
  تصویر جلد نشریه  PDF    دانلود : 1425
  . .
  بازدید: 227
  abstract  PDF    دانلود : 3828
  Abstract AbیTract
  بازدید: 637