دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 539 صفحه 155-163 PDF

بررسی حساسیت و روند تغییرات فنل کل ارقام مختلف هسته دار به قارچ Monilia laxa

مریم قره‌خانی; محمد سالاری; سعید نصراله‌نژاد; ناصر پنجه‌که; سید کاظم صباغ
تعداد مشاهده : 527 صفحه 164-170 PDF

بهینه‌سازی کارایی کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) به وسیله روغن‌های گیاهی

ملیحه شریعتمداری تهرانی; سید محسن نبوی کلات; محمد بازوبندی; حسین حمامی; اکبر علی‌وردی
تعداد مشاهده : 377 صفحه 171-183 PDF
تعداد مشاهده : 439 صفحه 184-193 PDF

کنترل شیمیایی گل‌جالیزمصری (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) با علفکش‌های گلایفوسیت و سولفوسولفورون

سمیه تکاسی; محمد بنایان اول; حمید رحیمیان مشهدی; علی قنبری; ابراهیم کازرونی منفرد; پرنیلسن کودسک
تعداد مشاهده : 539 صفحه 194-202 PDF
تعداد مشاهده : 469 صفحه 220-225 PDF

بررسی تحمل ارقام یونجه (Medicago sativa L.) به سس (Cuscuta campestris L.)

امین کریم زاده; سعیده ملکی فراهانی; فریبا میقانی; محمدحسین فتوکیان
تعداد مشاهده : 554 صفحه 226-233 PDF
تعداد مشاهده : 336 صفحه 242-249 PDF

ردیابی و شناسایی ویروئیدهای مرکبات در برخی ارقام تجاری

لیلا ابراهیمی مقدم; سید مهدی بنی هاشمیان; سید علی الهی نیا; سیده نجمه بنی هاشمیان
تعداد مشاهده : 478 صفحه 250-253 PDF

بررسی اثر چند قارچ کش مهم بر روی رشد میسلیوم و جوانه زنی اسپور قارچ‌های مولد اسکای مو در شرایط آزمایشگاهی

عالیه رضائی; محمود رضا کریمی شهری; مجید هاشمی; نگار قزل سفلو; ویدا دهواری
تعداد مشاهده : 885 صفحه 254-262 PDF
تعداد مشاهده : 380 صفحه 267-269 PDF
تعداد مشاهده : 341 صفحه 274-276 PDF
تعداد مشاهده : 281 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 700 PDF