دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

فنولوژی، مورفولوژی و عملکرد دو گونه سوروف

المیرا محمدوند; علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; عباس شهدی‌کومله

تأثیر آلاینده سرب بر رشد، نمو، تولید و کارآیی تله و ترشح پروتئاز Arthrobotrys oligospora

حدیث مصطفی نژاد; نوازاله صاحبانی; فاطمه ناصری نصب; سارا سیاهپوش

ارزیابی تراکم و ویژگی های رویشی علف های هرز برنج (Oryza sativa L.) در کشت تلفیقی برنج، اردک و آزولا (Azolla sp.)

محمد غروی بایگی; همت اله پیردشتی; ارسطو عباسیان; قاسم آقاجانی مازندرانی

بررسی مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) علف‌هرز کاتوس‌ (Cynanchum acutum) در استان قزوین

فریبا میقانی; محمد میروکیلی; پرویز شیمی; محمد علی باغستانی

بررسی اثرات بیماری سفیدک سطحی مو Erysiphe necator روی عملکرد و کیفیت انگور

حسین کربلائی خیاوی; حاجی شیخلینسکی; اسدالله بابای اهری

گزارش کوتاه پژوهشی( اختلاف در پاسخ ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca)

سمیه تکاسی; محمد بنایان اول; حمید رحیمیان مشهدی; علی قنبری; ابراهیم کازرونی منفرد