نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • نخستین بررسی ویروئید پوست پینه‏ای سیب در میزبان‌های سیب و گلابی در ایران و تعیین میزان تنوع ژنتیکی جدایه‏های ایرانی  PDF    دانلود : 3330
  آرزو یازرلو ; بهروز جعفرپور ; مینا کوهی حبیبی ; سعید طریقی ; جان دبلیو رندلز 277-284
  بازدید: 429
  بررسی فنولوژی فیکاریا (Ranunculus ficaria) و اثر عمق کاشت بر سبز شدن ریشه‌های غده‌ای آن  PDF    دانلود : 3363
  سیما سهرابی ; محمد حسن راشد محصل ; مهدی نصیری محلاتی 285-291
  بازدید: 306
  تأثیر نیترات آمونیم بر بازدارندگی بی‌کربنات سدیم آب مخزن سمپاش در کارآیی علف‌کش‌های گلیفوسیت و نیکوسولفورون روی علف‌های هرز سوروف و گاوپنبه  PDF    دانلود : 3000
  كمال حاج محمدنیا قالی باف ; محمد حسن راشد محصل ; مهدی نصیری محلاتی ; اسكندر زند 292-301
  بازدید: 300
  توزیع تاج پوشش سویا (Glycine max L.)، توق (Xanthium strumarium L. ) و تاج خروس (Amranthus retroflexus) در شرایط مختلف تداخل  PDF    دانلود : 1898
  علیرضا یوسفی ; مهدی راستگو ; حسن علیزاده ; محمدعلی باغستانی 302-312
  بازدید: 235
  ارزیابی کارآیی علف‌کش مایستر- ادی (فورام‌سولفورون+ یدوسولفورون+ ایزوگزادیفن) در کنترل علف‌های ‌هرز مختلف مزارع ذرت دانه‌ای کرج، جیرفت و فارس  PDF    دانلود : 3471
  محمد علی باغستانی میبدی ; ابراهیم ممنوعی ; فرخ‌الدین قزلی ; اسكندر زند ; فرید لطفی‌ماوی 33-324
  بازدید: 672
  اثر سطوح مختلف کود دامی بر ترکیب و تنوع علف‌های هرز در کشت مخلوط سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.)  PDF    دانلود : 3566
  قربانعلی اسدی ; رضا قربانی ; الهام عزیزی 325-337
  بازدید: 301
  بررسی فعالیت نماتدکشی اسانس‌های اکالیپتوس، کما و باریجه روی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه  PDF    دانلود : 3596
  فاطمه خیاط ; عصمت مهدیخانی مقدم ; حمید روحانی ; مجید عزیزی 338-345
  بازدید: 283
  فنولوژی، مورفولوژی و عملکرد دو گونه سوروف  PDF    دانلود : 3780
  المیرا محمدوند ; علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; عباس شهدی‌کومله 346-360
  بازدید: 267
  تأثیر آلاینده سرب بر رشد، نمو، تولید و کارآیی تله و ترشح پروتئاز Arthrobotrys oligospora  PDF    دانلود : 3142
  حدیث مصطفی نژاد ; نوازاله صاحبانی ; فاطمه ناصری نصب ; سارا سیاهپوش 361-366
  بازدید: 265
  بهینه سازی کارایی علفکش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل+مفن پایر(آتلانتیس)درکنترل یولاف وحشی(L.Avenaludoviciana)بوسیله روغن های گیاهی  PDF    دانلود : 3280
  گلناز فرخنده ; اسکندر زند ; سعید سیف‌زاده ; سیدعلیرضا ولدآبادی 367-375
  بازدید: 253
  ارزیابی تراکم و ویژگی های رویشی علف های هرز برنج (Oryza sativa L.) در کشت تلفیقی برنج، اردک و آزولا (Azolla sp.)  PDF    دانلود : 3493
  محمد غروی بایگی ; همت اله پیردشتی ; ارسطو عباسیان ; قاسم آقاجانی مازندرانی 376-386
  بازدید: 387
  بررسی مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) علف‌هرز کاتوس‌ (Cynanchum acutum) در استان قزوین  PDF    دانلود : 3308
  فریبا میقانی ; محمد میروکیلی ; پرویز شیمی ; محمد علی باغستانی 387-392
  بازدید: 278
  اثر تماسی فرمولاسیون های تهیه شده بر مبنای عصاره و اسانس‌های گیاهی روی کنه تارتن دولکه ای  PDF    دانلود : 4247
  نرگس عزیزیان ; حمید رضا صراف معیری ; اورنگ کاوسی ; علیرضا بلند نظر 393-399
  بازدید: 485
  بررسی اثرات بیماری سفیدک سطحی مو Erysiphe necator روی عملکرد و کیفیت انگور  PDF    دانلود : 3787
  حسین کربلائی خیاوی ; حاجی شیخلینسکی ; اسدالله بابای اهری 400-407
  بازدید: 309
  اثر غلظت های علف‌کش هالوکسی‌فوپ-آر- متیل‌استر در مراحل مختلف رشد علف های هرز برگ باریک گلرنگ  PDF    دانلود : 3542
  طیبه زارعی ; سید عبدالرضا کاظمینی ; حبیب الله حمزه زرقانی 408-415
  بازدید: 578
  مطالعه برخی جنبه‌های اکولوژیکی جوانه‌زنی و خواب بذر علف‌هرز عروسک پشت ‌پرده (Physalis angulata L.)  PDF    دانلود : 3669
  ابوالفضل درخشان ; جاوید قرخلو 416-424
  بازدید: 506
  گزارش کوتاه پژوهشی( اختلاف در پاسخ ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca)  PDF    دانلود : 1712
  سمیه تکاسی ; محمد بنایان اول ; حمید رحیمیان مشهدی ; علی قنبری ; ابراهیم کازرونی منفرد 425-428
  بازدید: 340
  گزارش کوتاه پژوهشی( کارایی حشره کشی خاک دیاتومه روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum (Col., Tenebrionidae) در شرایط آزمایشگاهی  PDF    دانلود : 2220
  فرشید شخصی زارع ; حسین فرازمند ; رضا وفایی شوشتری ; عارف معروف ; مهران غزوی 429-433
  بازدید: 372
  )گزارش کوتاه پژوهشی( اولین گزارش وجود گونه Feltiella acarisuga Vallot (Diptera: Cecidomyiidae) درایران  PDF    دانلود : 3380
  ارش هنرمند ; حسین صادقی نامقی ; لیدا فکرت 434-436
  بازدید: 279
  abstract  PDF    دانلود : 2671
  . .
  بازدید: 498
  تصویرجلد نشریه  بدون عنوان    دانلود : 821
  . .
  بازدید: 132