دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 47
بازدید: 15

فنولوژی، مورفولوژی و عملکرد دو گونه سوروف

المیرا محمدوند, علیرضا کوچکی, مهدی نصیری محلاتی, عباس شهدی‌کومله
بازدید: 21

تأثیر آلاینده سرب بر رشد، نمو، تولید و کارآیی تله و ترشح پروتئاز Arthrobotrys oligospora

حدیث مصطفی نژاد, نوازاله صاحبانی, فاطمه ناصری نصب, سارا سیاهپوش
بازدید: 11

ارزیابی تراکم و ویژگی های رویشی علف های هرز برنج (Oryza sativa L.) در کشت تلفیقی برنج، اردک و آزولا (Azolla sp.)

محمد غروی بایگی, همت اله پیردشتی, ارسطو عباسیان, قاسم آقاجانی مازندرانی
بازدید: 27

بررسی مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) علف‌هرز کاتوس‌ (Cynanchum acutum) در استان قزوین

فریبا میقانی, محمد میروکیلی, پرویز شیمی, محمد علی باغستانی
بازدید: 15

اثر تماسی فرمولاسیون های تهیه شده بر مبنای عصاره و اسانس‌های گیاهی روی کنه تارتن دولکه ای

نرگس عزیزیان, حمید رضا صراف معیری, اورنگ کاوسی, علیرضا بلند نظر
بازدید: 79

بررسی اثرات بیماری سفیدک سطحی مو Erysiphe necator روی عملکرد و کیفیت انگور

حسین کربلائی خیاوی, حاجی شیخلینسکی, اسدالله بابای اهری
بازدید: 55
بازدید: 464

گزارش کوتاه پژوهشی( اختلاف در پاسخ ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca)

سمیه تکاسی, محمد بنایان اول, حمید رحیمیان مشهدی, علی قنبری, ابراهیم کازرونی منفرد
بازدید: 42
بازدید: 19
بازدید: 17