دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

مقایسه تاثیر چند سم کنه کش در کنترل کنه تارتن بادام، Schizotetranychus smirnovi Wainst

زریر سعیدی; فرشید شبانی; سید حبیب الله نوربخش; علیرضا نعمتی

مدیریت تلفیقی علف های هرز سیب زمینی با استفاده از روشهای مختلف زراعی و شیمیایی

رقیه مجد; محمدتقی آل ابراهیم; حمیدرضا محمددوست چمن آباد; محمدعلی باغستانی; غلامعلی ناطقی

بررسی جدایه های باسیلوس افزایش دهنده رشد گیاه در کلونیزاسیون ریشه گوجه فرنگی و کاهش جمعیت Meloidogyne javanica

مریم رمضانی مقدم; وحید جهانبخش; عصمت مهدیخانی مقدم; ساره بقائی راوری; حمید روحانی

نوسانات فصلی جمعیت سفیده کوچک کلم، Pieris rapae (Linnaeus, 1758) و شب پره پشت الماسی، Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) روی ارقام مختلف کلم گل

غلامحسین حسن شاهی; حبیب عباسی پور; علیرضا عسکریان زاده; جابر کریمی; زهرا دوستی; فاطمه جهان; مجتبی اسماعیلی وردنجانی

رفتارهای فیزیولوژیک چغندر قند در واکنش به بیماری ویروسی ریزومانیا

جواد رضایی; محمد بنایان اول; احمد نظامی; محسن مهرور; باقر محمودی

abstract

abstract abیtract