نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • بررسی اثر متقابل قارچ مایکوریزاییGlomus fasciculatum وPseudomonas fluorescens درکنترل بیماری پوسیدگی معمولی ریشه گندم دراثر Bipolaris sorokiniana  PDF    دانلود : 4229
  سیده گلثومه هاشمی علیزاده ; حمید روحانی ; سعید طریقی 142-148
  بازدید: 493
  بررسی ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) در پیاز و برخی از گیاهان زینتی بررسی ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) در پیاز و برخی از گیاهان زینتی با استفاده از روش‌ الایزا و RT-PCR در استان خراسان رضوی  PDF    دانلود : 6377
  ندا رفیع زاده ; بهروز جعفرپور ; ماهرخ فلاحتی رستگار 149-158
  بازدید: 504
  بررسی پاره‌ای از خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی ویروس رگه‌ای توتون Tobacco streak virus جدا شده از آفتابگردان  PDF    دانلود : 5878
  مرضیه معتمدی ; مینا کوهی حبیبی ; غلامحسین مصاحبی 168-159
  بازدید: 492
  شناسایی نماتدهای دو زیر راستهTylenchina و Aphelenchina از مزارع گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی  PDF    دانلود : 4717
  قاسم فدوی خلاجلو ; عصمت مهدیخانی مقدم ; حمید روحانی 176-169
  بازدید: 404
  شکستن خواب و تأثیر برخی عوامل محیطی بر روی جوانه زنی بذور اِسپرک زرد Reseda lutea L.))  PDF    دانلود : 5054
  اسماعیل ابراهیمی ; سید وحید اسلامی 177-184
  بازدید: 485
  شناسایی آنزیم ‌توماتیناز با تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک در جدایه‌های نژاد۱ قارچ Fusarium oxysporum f.sp lycopersici عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در استانهای خراسان شمالی و رضوی  PDF    دانلود : 5023
  ناهید حیدرزاده ; حمید روحانی ; ماهرخ فلاحتی رستگار ; عصمت مهدیخانی مقدم 185-191
  بازدید: 500
  اثر دور کنندگی سیرینول روی لارو و حشرات کاملTribolium castaneum (Herbst) (Col.: Tenebrionidae) و Oryzaephilus surinamensis (L.) (Col.: Cucujidae) با سه روش آزمایشگاهی  PDF    دانلود : 8351
  مجتبی قانع جهرمی ; علی اصغر پورمیرزا ; محمد حسن صفرعلیزاده 192-199
  بازدید: 873
  بررسی تاثیر دز و زمان مصرف علف کش پاراکوات بر مهار علف هرز خربزه وحشی (Cucumis melo var.agrestis) در زراعت سویا (Glycine max L.)  PDF    دانلود : 7440
  رضا ولی اله پور ; سید علی میر ساداتی ; حمید صالحیان ; رحمن خاکزاد ; شعبانعلی مافی ; مرتضی نورعلیزاده 200-207
  بازدید: 635
  تعیین تیپ های شیمیایی تریکوتسین و آنالیز ساختار جمعیت جدایه های Fusarium graminearum در استان گلستان  PDF    دانلود : 5732
  مصطفی عابدی تیزکی ; سید کاظم صباغ 208-214
  بازدید: 433
  بررسی آنتی زنوز و تحمل نه رقم رایج گوجه فرنگی نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae)، در شرایط گلخانه ای  PDF    دانلود : 7882
  الهام کباری تازه شهری ; قدیر نوری قنبلانی ; سید علی اصغر فتحی 215-221
  بازدید: 446
  مبارزه غیرشیمیایی با علفهای هرز باغات پسته در منطقه فیض آباد  PDF    دانلود : 8363
  مجید عباس پور ; علی اصغر چیت بند ; محمد رجب زاده ; ابراهیم گنجی مقدم 222-230
  بازدید: 707
  ترجیح میزبانی و بیولوژی بید سیب زمینی، Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae)، روی برگ های ۱۲ ژرم پلاسم سیب زمینی تحت شرایط گلخانه ای  PDF    دانلود : 6867
  سید مظفر منصوری ; سید علی اصغر فتحی ; قدیر نوری قنبلانی ; جبراییل رزمجو ; بهرام ناصری 231-237
  بازدید: 522
  ارزیابی پرآزاری جدایه‌های قارچ (Pers.) Fr. Cytospora chrysosperma روی نهال ها و شاخه های بریده گردو  PDF    دانلود : 6110
  خدیجه عباسی ; سعید عباسی ; خلیل بردی فتوحی فر ; روح اله شریفی 238-245
  بازدید: 545
  تاثیر علف کش متری بیوزین بر منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ‌های مقاوم و حساس علف هرز درنه (Echinochloa colona) در شرایط گلخانه  PDF    دانلود : 5748
  الهام الهی فرد ; علی قنبری ; محمدحسن راشد محصل ; اسکندر زند ; امین میرشمسی کاخکی 246-254
  بازدید: 463
  (مقاله کوتاه پژوهشی)بررسی روشهای مختلف شکستن خواب بر خصوصیات جوانه زنی بذور گونه‌های Echinochloa. crus galli وEchinochloa orizy cola سوروف  PDF    دانلود : 3877
  متین حقیقی خواه ; محمد خواجه حسینی ; محمد بنایان اول 255-257
  بازدید: 448
  (مقاله کوتاه پژوهشی )بررسی تغییرات جمعیت مگس خیار، (Dip.: Tephritidae) Dacus ciliatus Loew روی خیار پائیزه در منطقه ملاثانی استان خوزستان  PDF    دانلود : 7165
  پرویز شیشه بر ; نوشین زندی 258-262
  بازدید: 451
  (مقاله کوتاه پژوهشی )تأثیر آللوپاتیک عصاره آبی برگ گردوی ایرانی بر جوانه زنی و رشد اولیه خرفه و تاج خروس  PDF    دانلود : 7204
  حشمت امیدی ; احسان شاکری ; مطلب حسین پور ; وحیده رفیعی 263-265
  بازدید: 476
  abstract  PDF    دانلود : 5337
  Abstract AbیTract 19-35
  بازدید: 716
  تصویر جلد نشریه  PDF    دانلود : 3280
  تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
  بازدید: 320