نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • پاسخ‌های دفاعی پنبه به گونه‌های قارچ تریکودرما و اثر آن در کنترل بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Rhizoctonia solani  PDF    دانلود : 7520
  فاطمه آزاددیسفانی ; حمید روحانی ; ماهرخ فلاحتی رستگار ; عصمت مهدیخانی مقدم 1-10
  بازدید: 579
  مقایسه آلودگی هفت واریته ی مختلف پنبه به سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در منطقه کاشمر  PDF    دانلود : 4019
  سعیده سرباز ; غلامحسین مروج ; محمد سیرجانی ; سعید هاتفی 11-17
  بازدید: 359
  تاثیر گرمادهی با مایکروویو بر مرگ و میر آفت شب پره هندی در محصول پسته  PDF    دانلود : 4348
  حمید حاج محمدی ; حسن صدرنیا ; محمدحسین عباسپور فرد 18-25
  بازدید: 555
  بررسی رقابت چند گونه ای علف های هرز در تراکم های مختلف ذرت (Zea mays L.)  PDF    دانلود : 7166
  قدریه محمودی ; علی قنبری 26-36
  بازدید: 472
  بررسی امکان اختلاط علف‌کش اولتیما با برومایسید آ ام در کنترل علف‌های‌هرز ذرت در منطقه جیرفت  PDF    دانلود : 5319
  ابراهیم ممنوعی ; محمد علی باغستانی 37-47
  بازدید: 674
  پیش بینی زمان رویش گیاهچه های علف‌های هرز خاکشیر ( Descurainia sophia (L.) Webb.) و ازمک ( Cardaria draba (L.) Desv.) در مزرعه کلزا(Brassica napus L.) در شرایط زنجان  PDF    دانلود : 3741
  علیرضا یوسفی ; مهدی راستگو ; ملیحه قنبری مطلق ; مینا ابراهیمی 48-54
  بازدید: 411
  زیست شناسی بید سیب زمینیPhthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae) روی برگ ده رقم سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی  PDF    دانلود : 7163
  نادر اسماعیلی ; علی گلی زاده ; هوشنگ رفیعی دستجردی ; جبرائیل رزمجو 55-63
  بازدید: 574
  اثر شیوه کاشت، تراکم کاشت و میزان علف‌کش نیکوسولفورون روی علف‌های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای رقم سینگل‌کراس KSC۷۰۴  PDF    دانلود : 5162
  مجید عباس پور ; مجتبی رهنما ; محمدحسن هادی زاده ; سعید خاوری 64-72
  بازدید: 510
  تاثیر تلفیق تراکم بوته، آرایش کاشت وعلف کش نیکوسولفورون درکنترل علف‌های هرز ذرت سیلویی سینگل کراس ۷۰۴  PDF    دانلود : 5808
  مجتبی ظفریان ; رضا صدر آبادی حقیقی 73-84
  بازدید: 415
  شناسایی و تعیین روابط میزبانی زنبورهای پارازیتویید شته‌ها (Hym., Braconidae, Aphidiinae) در منطقه زاگرس جنوبی  PDF    دانلود : 7065
  سعید طاهری ; احسان رخشانی 85-95
  بازدید: 466
  بررسی حد تحمل جودره (Hordeum spontaneum)، یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum) به علف‏کش متریبوزین  PDF    دانلود : 3787
  سید احمد حسینی ; کمال حاج محمدنیا قالی باف ; محمود عطارزاده 96-100
  بازدید: 535
  معرفی تعدادی از کنه‌های خانواده اریوفیده Acari: Prostigmata: Eriophyidae)) مرتبط با علف‌های هرز در استان خراسان رضوی  PDF    دانلود : 4351
  سمیرا سینایی ; حسین صادقی نامقی ; مهدی مدرس اول 101-110
  بازدید: 465
  مقایسه جوانه زنی دو گونه ترشک Rumex obtosifoliusو R. crispus در پاسخ به نور و شرایط رطوبتی خاک  PDF    دانلود : 8099
  شبنم آرچین ; حمید رحیمیان مشهدی ; مصطفی اویسی ; رضا توکل افشاری 111-117
  بازدید: 471
  تعیین الگوی توزیع جمعیت علف‌هرز خارشتر Alhagi pseudalhagi (M.B) Desv. با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چندی ساز بردار یادگیر (LVQ۴ )  PDF    دانلود : 3809
  عباس روحانی ; حسن مکاریان 118-127
  بازدید: 379
  اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذر علف قناری(Phalaris minor Retz.)  PDF    دانلود : 5229
  مسعود کارگر ; مجتبی حسینی ; محمد حسن راشد محصل 128-131
  بازدید: 617
  مقاله کوتاه پژوهشیردیابی ویروس آبله آلو (PPV) در درختان میوه هسته‌دار استان خراسان رضوی  PDF    دانلود : 5364
  بهروز جعفرپور ; محمدعلی سبك‌خیز 132-135
  بازدید: 677
  مقاله کوتاه پژوهشیگزارش گونه های جدید پادمان (Collembola) از شهرستان کرمانشاه  PDF    دانلود : 5598
  سعیده قهرمانی نژاد ; معصومه شایان مهر ; الهام یوسفی لفورکی 136-138
  بازدید: 408
  مقاله کوتاه پژوهشی تشخیص مولکولی Spiroplasma citri در برخی ارقام مرکبات با استفاده از آزمون PCR در مقایسه با DAS- ELISA  PDF    دانلود : 6489
  کبری مسلم خانی ; راحله شهبازی 139-141
  بازدید: 435
  PDF    دانلود : 5275
  Abstract AbیTract 1-18
  بازدید: 725
  تصویر جلد نشریه  PDF    دانلود : 3177
  تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
  بازدید: 375