نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: اثر گرمادهی با امواج مایکروویو بر مرگ و میر شب پره آرد Ephestia kuehniella Zeller. و شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis L. و تعیین انرژی مصرفی آن در محصول کشمش


صفحات: 702-708

DOI: 10.22067/jpp.v30i4.53325

چکیده
کنترل آفات انباری یکی از مراحل مهم پس از برداشت محصول می‌باشد. گرمادهی با مایکروویو روشی سازگار با محیط زیست برای کنترل آفات انباری می‌باشد. در این تحقیق گرمایش مایکروویو برای کنترل دو گونه آفت مهم کشمش انبار شده مورد استفاده قرار گرفت. نمونه‌های ۷۰ گرمی از کشمش به وسیله لارو سن پنجم شب پره آرد Ephestia kuehniella Zeller. و حشره کامل شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis L. آلوده شدند. این نمونه‌ها تحت تابش امواج مایکروویو با فرکانس ۲۴۵۰ مگاهرتز در توان‌های ۹۰۰، ۷۲۰ و ۴۵۰ وات با زمان‌های ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ ثانیه قرار گرفتند. نتایج نشان داد در همه آزمایشات، مرگ و میر با افزایش زمان تیماردهی افزایش می یابد. همچنین ارتباط مستقیمی بین نرخ مرگ و میر و سطوح توان‌های مایکروویو مشاهده شد. تلفات کامل آفات در توان ۹۰۰ وات و زمان ۵۰ ثانیه مشاهده گردید. با توجه به نتایج این تحقیق و مزایای منحصر به فرد روش تیماردهی مایکروویو از قبیل سرعت بالا و عدم ایجاد پسماند‌های مضر پیشنهاد می شود که این روش جایگزین روش‌های شیمیایی مبارزه با آفات گردد.

کلمات کلیدی:   آفات انباری; آفت کشی; بید آرد; شپشه دندانه دار; گرمایش مایکروویو

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 132

بازدید: 158

تاریخ دریافت: 1394/11/06 , تاریخ پذیرش: 1395/08/10 , تاریخ انتشار: 1395/09/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )