نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: اولین گزارش زنبور گرده‌افشان Hym.: Megachilidae)) ( diadema (Latreille, ۱۸۰۹ Anthidium از ایرانDOI: 10.22067/jpp.v25i4.11871

چکیده
چکیده
در مقایسه با مطالعات متعدد انجام گرفته در سایر کشورها اطلاعات درباره فون زنبورهای بالاخانواده Apoidea در ایران اندک است. طی یک بررسی فونستیک، زنبورهای گرده‌افشان مرتبط با یونجه در مناطق چناران و مشهد در سال ۱۳۸۹ مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی تعداد زیادی نمونه از این بالاخانواده جمع آوری و شناسایی گردید. در میان گونه های شناسایی شده، گونه (diadema (Latreille, ۱۸۰۹ Anthidium برای اولین بار از ایران گزارش می شود. شناسایی تمامی گونه‌ها توسط دکتر چارلز میچنر (موزه تاریخ طبیعی دانشگاه کانزاس آمریکا) تأیید شده است.

واژه‌های کلیدی: حشرات گرده افشان، ثبت جدید، ایرانFatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154