نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالیDOI: 10.22067/jpp.v25i4.11861

چکیده
چکیده
طی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۹، تعداد ۳۲۳ نمونه با علایمی از قبیل موزائیک، بدشکلی، تاولی برگ ، رگبرگ نواری و زردی از مزارع مختلف کدوئیان و گلخانه های خیار استان‌های خراسان رضوی و شمالی جمع آوری شد. با استفاده از آزمون DAS-ELISA آلودگی ۹۵ نمونه به ویروس موزاییک هندوانه ( (WMVتایید شد. واکنش RT-PCR با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی از ناحیه ژن پروتئین پوشششی منجر به تکثیر قطعه ای در حدود ۸۲۲ جفت باز در نمونه های الایزا مثبت شد. محصول PCR مربوط به دو جدایه از کدو (شیروان) و خربزه (طرقبه-شاندیز) تعیین توالی شدند. ترادف‌های بدست آمده پس از هم‌ردیف سازی چندگانه با برنامه ClustalW۲ با برخی از توالی های موجود در بانک ژن مقایسه گردیدند. جهت تعیین جایگاه تکاملی و رسم دندروگرام تبارزائی این جدایه ها از روش Neighbor-joining نرم افزار Mega ۴.۰استفاده گردید. آنالیز فیلوژنتیکی جدایه های تعیین ترادف شده نشان داد که این دو جدایه با سایر جدایه های ویروس موزائیک هندوانه بین ۹۲ و ۹۹ درصد در سطح نوکلئوتیدی و بین ۹۶ و۱۰۰ درصد در سطح اسید آمینه ای مشابهت دارند. تشابه توالی نوکلئوتیدی و اسیدهای آمینه این دو جدایه با یکدیگر به ترتیب ۱/۹۹ و ۶/۹۹ درصد تعیین گردید. علائم دو جدایه روی برخی از گیاهان محک از جمله Cucumis sativus، C. melo var. reticulatus، Cucurbita pepo وCitrullus lanatus کمی متفاوت بود. طبق نتایج این بررسی جدایه های تعیین ترادف شده دارای شباهت بالایی با سایر جدایه های گزارش شده WMV در نقاط مختلف ایران می باشند.

واژه‌های کلیدی: ویروس موزائیک هندوانه، DAS-ELISA، RT-PCR، توالی یابی، آنالیز فیلوژنتیکFatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154