نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: اثر کنترلی ترکیب امواج میکروویو و سرمادهی بر روی حشرات کامل Oryzaephilus surinamensis و Tribolium castaneumDOI: 10.22067/jpp.v25i4.11859

چکیده
چکیده
به‌طور مداوم در طی سال های متمادی غذای اصلی بشر را غلات به‌ویژه گندم، جو، برنج و ذرت تشکیل داده اند. لذا تولید، انبار و ذخیره سازی این محصولات برای جوامع بشری از دیر باز اهمیت بسیاری داشته است. امواج میکروویو، از طریق افزایش دما در موادغذایی و بدن حشرات، بدون هیچ گونه اثر سوئی بر موادغذایی، می توانند برای کنترل آفات موجود در آن ها به‌کار روند. دماهای پایین از طریق کاهش میزان رشد، تغذیه و باروری حشره و یا کاهش طول دوره ی زندگی حشره، روی آن اثر می گذارند. حشرات کامل Tribolium castaneum و Oryzaephilus surinamensis به تفکیک تحت تابش امواج میکروویو با فرکانس ۲۴۵۰ مگاهرتز در توان ۱۰۰ وات به مدت ۱۰ دقیقه به‌صورت مداوم و متناوب قرار گرفتند. سپس نمونه ها فوراً به درون یخچال با دمای ۱±۶ درجه ی سانتی گراد منتقل و به مدت ۴۸ ساعت و ۷۲ ساعت در آنجا نگهداری شدند. نتایج نشان داد که شپشه ی دندانه‌دار نسبت به امواج میکروویو و سرمادهی حساس تر از شپشه ی آرد می باشد. نتایج بررسی میزان نفوذ امواج میکروویو در داخل دانه های گندم، نشان داد که نفوذ امواج در داخل دانه های گندم به‌صورت غیر خطی بوده و معادله مربوطه از نوع درجه ی دوم می باشد. برای ارزیابی اثر امواج میکروویو روی رفتار حشرات کامل شپشه ی آرد، وسیله ی مناسبی طراحی شد و نتایج نشان داد که حشرات برای فرار از گرمای زیاد از نزدیکترین سوراخ استفاده می‌کنند.

واژه‌های کلیدی: آفات انباری، امواج میکروویو، سرمادهیدریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4792

بازدید: 1151

تاریخ دریافت: 1390/12/22 , تاریخ پذیرش: 1396/04/07 , تاریخ انتشار: 1390/12/22

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )