نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
جلد 27 شماره 3 سال 1392 شناسایی سرولوژیکی و ملکولی ویروس کوتولگی زرد پیاز و تعیین پراکنش آن در استان های خراسان رضوی و شمالی محسن مهرور چکیده
جلد 27 شماره 4 سال 1392 شناسایی و تعیین ترادف ژن پروتئین پوششی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی محسن مهرور چکیده
جلد 28 شماره 1 سال 1393 رفتارهای فیزیولوژیک چغندر قند در واکنش به بیماری ویروسی ریزومانیا محسن مهرور چکیده
جلد 28 شماره4 سال 1393 بررسی مولکولی شش جدایه ویروس زردی چغندر قند (Beet yellows virus) از استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان بر اساس ناحیه پروتئین پوششی محسن مهرور چکیده
جلد 29 شماره1 سال 1394 شناسایی و بررسی مولکولی جدایه‌ای از ویروس زردی چغندر قند (Beet yellows virus) در استان خراسان رضوی محسن مهرور چکیده
جلد 28 شماره4 سال 1393 شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش‌های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان‌های ایران محسن مهرور چکیده
جلد29 شماره 3 سال 1394 شناسائی و تعیین پراکنش ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستان‌های استان خراسان رضوی محسن مهرور چکیده
جلد29 شماره 3 سال 1394 شناسایی و بررسی فراوانی ویروسهای M و S سیب‌زمینی دربرخی استانهای ایران محسن مهرور چکیده
جلد 29 شماره1 سال 1394 شناسایی ویروس موزائیک کلم گل با روش‌های سرولوژیکی و مولکولی در استان‌‌های خراسان رضوی و شمالی محسن مهرور چکیده
جلد 30 شماره 1 سال 1395 شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک معمولی لوبیا (BCMV) و موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا (BCMNV) در استان مازندران محسن مهرور چکیده
جلد 30 شماره 4 سال 1395 شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک نیشکر (Sugarcane mosaic virus; SCMV) در استان مازندران محسن مهرور چکیده
1 - 11 (11)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد