برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

  • مشخصات نویسندگان که شامل نام، نام خانوادگی، مرتبه علمی، رشته تحصیلی، محل خدمت، نشانی(به زبان فارسی و لاتین)، شماره تلفن همراه، پست الکترونیکی در سامانه به درستی ثبت شود.
  • مقاله بدون اسامی نویسندگان به صورت2003 Word و PDF بارگذاری شود. و در اخر مقاله هم چکیده مبسوط هم ذکر شود (طبق فرمت نشریه) . فایل1( شامل فایل ورد و پی دی اف)
  • تعهدنامه تکمیل و همراه با امضای نویسندگان اسکن و به صورت فایل مکمل بارگذاری شود و در صورت عدم ارسال تعهدنامه مقاله بررسی نمی گردد.فایل 2

فایل نحوه نگارش و تعهد نامه از قسمت زیر قابل دانلود می باشد.

نحوه نگارش مقاله

تعهد نامه

 

نامها و آدرس های ایمیل وارد شده در سایت نشریه، منحصرا برای اهداف نشریه استفاده می شود و برای اهداف و قسمت های دیگر قابل دسترسی نیست.