نشریه های علمی انتشارات

ثبت نام و ورود به سایت برای ارایه کردن مقاله و چک کردن وضعیت آن لازم است

ارسال آنلاین مقاله 

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای مطالعات حفاظت گیاهان داشته اید?
 رفتن به صفحه ورودی

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
 به صفحه ثبت نام برویدبه عنوان قسمتی از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن علامت بزنند.

تهیه چک لیست مقاله 

  1. مشخصات نویسندگان که شامل نام، نام خانوادگی، مرتبه علمی، رشته تحصیلی، محل خدمت، نشانی(به زبان فارسی و لاتین)، شماره تلفن همراه، پست الکترونیکی در سامانه به درستی ثبت شود.
  2. مقاله بدون اسامی نویسندگان به صورت2003 Word و PDF بارگذاری شود. و در اخر مقاله هم چکیده مبسوط هم ذکر شود (طبق فرمت نشریه) . فایل1( شامل فایل ورد و پی دی اف)
  3. تعهدنامه تکمیل و همراه با امضای نویسندگان اسکن و به صورت فایل مکمل بارگذاری شود و در صورت عدم ارسال تعهدنامه مقاله بررسی نمی گردد.فایل 2

متن محرمانگی

نامها و آدرس های ایمیل وارد شده در سایت نشریه، منحصرا برای اهداف نشریه استفاده می شود و برای اهداف و قسمت های دیگر قابل دسترسی نیست.