نشریه های علمی انتشارات

  

مطالعات حفاظت گیاهان    

معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر ولی زاده
دکتر راشد محصل
۰۵۱۱۸۷۸۷۴۳۰
نشانی: مشهد- کد پستی ۹۱۷۷۵ صندوق پستی ۱۱۶۳ دانشکده کشاورزی - دبیرخانه نشریات علمی- نشریه حفاظت گیاهان
۸۰ A

احتراما" بدینوسیله به استحضار می‌رساند که سردبیران محترم نشریات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به منظور تشویق و ترغیب هر چه بیشتر استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای نشر یافته‌های علمی ارزشمندشان اقدام به کاهش مبلغ دریافتی نمود. بنابر این از تاریخ 1 مهر 1391 برای هر مقاله‌ی پذیرفته شده مبلغ یک میلیون ریال برای ویراستاری فنی و ادبی، چاپ تصاویر رنگی و ارسال نسخه‌های اضافی مقاله (Reprint) دریافت و سپس در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. مقاله باید با فرمت نشریه در قالب Word و PDF به همراه صفحه مشخصات نویسندگان و فایل تعهد نامه به سایت نشریه ارسال شود. ارسال فرم تعهدنامه که در بخش نحوه نگارش قرار داده شده است ضروری بوده و مقاله بدون تعهدنامه در شورای هیات تحریریه مطرح نخواهدشد.


از نویسندگان محترم تقاضا می شود برای پیگیری مقالات خود همراه با نام کاربری وارد سامانه و در صورت سوال از طریق پست الکترونیک نشریهjpp1@um.ac.ir با کارشناس نشریه مکاتبه نمایند.

جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵


فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • بررسی تأثیر سه گونه گیاه دارویی خانواده نعناع بر بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی 
  مریم فیاض ; علی اکبر فدایی تهرانی ; عبدالرحمن محمدخانی ; محمودرضا تدین 547-552
  بازدید: 252
  کاهش اثر منفی حامل آب‏ سخت بر کارایی توفوردی+ ام سی پی آ‏ به وسیله سولفات آمونیوم 
  سید حسین ترابی ; محمد بازوبندی ; احمد رجبی ; محمد حسن هادی زاده ; احسان ترابی 553-561
  بازدید: 164
  تأثیر همزیستی قارچ آربسکولار میکوریزا سویه (Glomus intraradice) بر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca. Pers) در کشت گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) 
  مجتبی ظفریان ; علی تدین 526-572
  بازدید: 246
  تنوع ژنتیکی جدایه هایAlternaria alternata عامل لکه موجی گوجه فرنگی در استان خوزستان با کمک نشانگرهای ریزماهواره 
  خشنود نوراللهی ; محسن حسنی 573-586
  بازدید: 165
  بررسی زیست شناسی و تغییرات جمعیت شپشک Mercetaspis halli (Green) روی درختان بادام و هلو در شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری 
  نجمه کیانپور ; بیژن حاتمی ; سید حبیب الله نوربخش ; معصومه مقدم 587-594
  بازدید: 223
  بررسی اثر روش های کاشت پیاز خوراکی (Allium cepa L.) بر خصوصیات رشدی اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) تحت سطوح مختلف کود نیتروژن 
  نصرت اله کریمی آرپناهی ; سید وحید اسلامی ; سهراب محمودی ; محمد حسن سیاری 595-609
  بازدید: 201
  استفاده از منحنی های هم‌اثر در بررسی اثرات مخلوط علف کش مزوسولفورون+ یدوسولفورون با پینوکسادن در گندم (Triticum aestivum) 
  مسعود کارگر ; رضا قربانی ; محمد حسن راشد محصل ; مهدی راستگو 610-621
  بازدید: 176
  تأثیر بازدارندگی عصاره های گیاه آقطی (Sambucus ebulus) بر رشد قارچ Macrophomina phaseolina و استخراج مواد مؤثره آن ها 
  مائده شهیری طبرستانی ; کامران رهنما ; علیرضا امیری 622-628
  بازدید: 253
  مطالعه توانایی و تحمل رقابت ۱۸ رقم گندم(Triticum aestivum L.) در حضور علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) 
  فاطمه عبداللهی ; حمیدرضا محمددوست چمن آباد 629-638
  بازدید: 240
  شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک نیشکر (Sugarcane mosaic virus; SCMV) در استان مازندران 
  زهره مرادی ; محسن مهرور ; احسان نظیفی ; محمد زکی عقل 639-645
  بازدید: 289
  مهار آفت کرم سیب (L.) (Lep.:Tortricidae) Cydia pomonellaبا استفاده از روش اخلال در جفت گیری با فرمون های مصنوعی در استان خراسان رضوی 
  هاشم کمالی ; رئوف کلیایی ; محمدولی تقدسی 646-653
  بازدید: 204
  شناسایی مولکولی ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند مرتبط با لوبیا در استان زنجان 
  وحید حسینی ; امید عینی 654-663
  بازدید: 122
  ارزیابی روش های کنترل علف های هرز بر عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) در سطوح مختلف نیتروژن 
  علی اصغر چیت بند ; سید بهنام کلالی ; علیرضا قائمی ; سعید جاهدی پور 664-676
  بازدید: 337
  بررسی اثرات متقابل رقابتی کلزا (Brassica napus) در برابر خردل وحشی (arvensis Sinapis) با استفاده از روش سری جایگزینی 
  سعید اصلانی ; سعید سعیدی پور 677-683
  بازدید: 174
  بهینه سازی فاکتورهای مؤثر در کارایی قارچ Beauveria bassiana در کنترل شب پره موم خوار بزرگ(Galleria mellonella L.) با روش سطح پاسخ 
  علی حیدری ; شاهرخ قرنجیک ; علی درخشان شادمهری ; علیرضا شعبانی نژاد 684-692
  بازدید: 213
  ارزیابی عکس العمل سی ژنوتیپ پاکوتاه محلب به بیماری پوسیدگی فایتوفتورایی طوقه و ریشه به روش آزمایشگاهی 
  محمد حاجیان شهری ; ابراهیم گنجی مقدم ; حمید افضلی 963-701
  بازدید: 144
  اثر گرمادهی با امواج مایکروویو بر مرگ و میر شب پره آرد Ephestia kuehniella Zeller. و شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis L. و تعیین انرژی مصرفی آن در محصول کشمش 
  راحیل میرابی مقدم ; رضا صادقی ; مسعود تقی زاده 702-708
  بازدید: 181
  اثر رژیم غذایی بید آرد بر برخی ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید آن، Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae) 
  پریا سلطانی نژاد ; اصغر شیروانی ; مریم راشکی 709-717
  بازدید: 162
  مقایسه کارایی روغن های رایج و ترکیبات حشره کش در کنترل سفید بالک گلخانه ای (Trialeurodes vaporariorum (Westwood), (Hem.: Aleyrodidae) روی رز و بررسی برهمکنش آن ها 
  اصغر حسینی نیا ; محمد خانجانی ; مهدی خوبدل ; سعید جوادی خدری 718-726
  بازدید: 147
  نوسان جمعیت، الگوی توزیع فضایی و مدیریت پسیل زبان گنجشک Psyllopsis discrepans Flor (Hem., Psyllidae) در شهر کرمانشاه 
  ارزو جمشیدی ; حسنعلی واحدی ; عباسعلی زمانی 727-743
  بازدید: 153
  کنه‌های خاکزی راسته‌ی میان‌استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در شهرستان مشهد 
  پروین عباس پور ; حسین صادقی نامقی ; لیدا فکرت 744-753
  بازدید: 181
  معرفی گونه های باکتریایی اندوفیت Pseudomonas rhodesiae وsp. Acinetobacter مؤثر بر جوانه زنی بذر و شاخص های رشدی خیار 
  فرخنده امینی ; عصمت مهدیخانی مقدم ; ساره بقائی راوری 754-756
  بازدید: 168