اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر ولی زاده
سردبیر: دکتر راشد محصل
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۴۷۴۹
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۳۹۹۴
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: فصلنامه علمی- پژوهشی

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

شناسایی سه گونه نماتد انگل گیاهی از خانواده Tylenchidae در باغات میوه شهرستان ارومیه

جهان عبدزاده آغله بوب; عصمت مهدیخانی مقدم; حمید روحانی; علیرضا چاوشین
تعداد مشاهده : 173 صفحه 163-171 PDF

ارزیابی عکس‌العمل تعدادی از ارقام سویا نسبت به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica

طیبه سلیمانی; مجید اولیاء; فریبا حیدری; محمودرضا تدین
تعداد مشاهده : 98 صفحه 173-183 PDF

ردیابی ویروس موزاییک زرد کدو از کدوییان استان گیلان و شهرستان ارومیه

محمد احمدزاده زاویه جیکی; احمد روحی بخش; مینا راستگو
تعداد مشاهده : 85 صفحه 201-203 PDF
تعداد مشاهده : 83 صفحه 221-229 PDF

تأثیر تنش شوری حاصل از آب آبیاری و خاک بر خصوصیات رشدی علف¬هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)

نصرت اله کریمی آربناهی; سید وحید اسلامی; رحمت اله دهقان خلیلی; محمد جواد بابائی زارچ
تعداد مشاهده : 91 صفحه 257-267 PDF

نقش دما و نور بر جوانه¬زنی و کمون ثانویه بذر کلزای (Brassica napus L.) خودرو

علی شایان فر; فرشید قادری فر; رحمت الله بهمرام; افشین سلطاني; حمیدرضا صادقی پور
تعداد مشاهده : 150 صفحه 269-278 PDF

طبقه¬بندی ارقام گندم بر اساس توانایی رقابت با علف¬های هرز

سیده مریم مظفری; حمیدرضا محمددوست چمن آباد; حمیدرضا نیکخواه
تعداد مشاهده : 157 صفحه 289-297 PDF

احتراما" بدینوسیله به استحضار می‌رساند که سردبیران محترم نشریات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به منظور تشویق و ترغیب هر چه بیشتر استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای نشر یافته‌های علمی ارزشمندشان اقدام به کاهش مبلغ دریافتی نمود. بنابر این از تاریخ 1 مهر 1391 برای هر مقاله‌ی پذیرفته شده مبلغ یک میلیون ریال برای ویراستاری فنی و ادبی، چاپ تصاویر رنگی و ارسال نسخه‌های اضافی مقاله (Reprint) دریافت و سپس در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. مقاله باید با فرمت نشریه در قالب Word و PDF به همراه صفحه مشخصات نویسندگان و فایل تعهد نامه به سایت نشریه ارسال شود. ارسال فرم تعهدنامه که در بخش نحوه نگارش قرار داده شده است ضروری بوده و مقاله بدون تعهدنامه در شورای هیات تحریریه مطرح نخواهدشد.

 

 

از نویسندگان محترم تقاضا می شود برای پیگیری مقالات خود همراه با نام کاربری وارد سامانه و در صورت سوال از طریق پست الکترونیک نشریهjpp1@um.ac.ir با کارشناس نشریه مکاتبه نمایند.